Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II
drukuj

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej https://www.e-bip.org.pl/zsche

 

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność serwisu: https://www.e-bip.org.pl/zsche zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Chemiczno - Elektronicznych
im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

ul. Poznańska 345; 88-100 Inowrocław
tel 52 35-372-10; tel/fax 52 35-373-11
kom.:512-282-061
sek@zsche.edu.pl

 

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://www.e-bip.org.pl/zsche  jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-09

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: BluLink Dawid Chojak

Deklaracja dostępności portalu Wielkopolskiego Domu Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - https://www.e-bip.org.pl  znajduje się: tutaj

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zespół Szkół Chemiczno - Elektronicznych
im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

ul. Poznańska 345; 88-100 Inowrocław
tel 52 35-372-10; tel/fax 52 35-373-11
kom.:512-282-061

sek@zsche.edu.pl

Strona internetowa szkoły

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności

Justyna Małetka

sekretariat szkoły:  sek@zsche.edu.pl
telefon: (52) 35–37–210, +48 512-282-061
wyżej wymienioną drogą e-mail lub telefonicznie można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie  oraz złożyć żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

Wejścia główne oraz boczne z poziomu podłoża na zewnątrz budynku. Wejście od boiska umożliwia dostęp do znajdującej się tam części czyli sali gimnastycznej.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, schody znajdujące się w budynku nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Szkoła nie posiada windy.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Szkoła nie posiada pochylni, platformy, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Harenda
Odpowiada:Dorota Gliwińska
Wytworzył:Elżbieta Harenda
Data ostatniej zmiany:2024-05-09 14:14:47

Archiwum

Data Autor
2024-05-09 14:12 Elżbieta Harenda zobacz
2024-05-09 14:02 Elżbieta Harenda zobacz
2024-04-29 03:57 Elżbieta Harenda zobacz
2024-04-09 11:33 Elżbieta Harenda zobacz
2024-03-05 06:01 Elżbieta Harenda zobacz
2024-03-02 06:31 Elżbieta Harenda zobacz
2024-03-02 06:30 Elżbieta Harenda zobacz
2023-09-14 11:33 Elżbieta Harenda zobacz
2023-08-31 11:24 Elżbieta Harenda zobacz
2023-05-19 09:09 Elżbieta Harenda zobacz
2023-05-09 08:28 Elżbieta Harenda zobacz
2023-02-24 09:20 Elżbieta Harenda zobacz
2023-02-23 13:20 Elżbieta Harenda zobacz
2023-01-26 04:51 Elżbieta Harenda zobacz
2021-09-01 06:33 Elżbieta Harenda zobacz
2021-03-06 08:10 Elżbieta Harenda zobacz
2021-03-06 07:47 Elżbieta Harenda zobacz
2021-03-06 07:44 Elżbieta Harenda zobacz
2021-03-06 07:40 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 13:34 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 13:21 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 13:20 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 13:16 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 13:04 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:56 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:49 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:45 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:44 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:42 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:38 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:27 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:13 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:11 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:10 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 12:04 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 11:59 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 11:56 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 11:53 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 11:40 Elżbieta Harenda zobacz
2020-12-31 11:23 Elżbieta Harenda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1054