Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa


REJESTRY I EWIDENCJE


 1. Rejestr wydanych dyplomów i świadectw
 2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 3. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 4. Rejestr druków KW i KP
 5. Rejestr wypadków uczniów
 6. Rejestr wypadków pracowników
 7. Rejestr zwolnień lekarskich i innych nieobecności pracowników
 8. Dziennik korespondencyjny
 9. Rejestr delegacji 
 10. Ewidencja środków trwałych
 11. Ewidencja czasu pracy
 12. Księga uczniów
 13. Księga ewidencji dzieci
 14. Arkusze ocen


Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.


Archiwum zakładowe


Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.


Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kazimierz Rojewski
Odpowiada:Kazimierz Rojewski
Wytworzył:Kazimierz Rojewski
Data ostatniej zmiany:2018-09-21 21:45:24

Archiwum

Data Autor
2018-09-21 21:44 Kazimierz Rojewski zobacz
2018-09-21 21:43 Kazimierz Rojewski zobacz
2018-09-19 10:29 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 872