tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
drukuj

Organizacja

 1. Budynki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku wraz z działką, na której są położone stanowią własność Skarbu Państwa i są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.
 2. Organem Prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez:
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 1. Zespół jest placówką publiczną.
 2. Obecnie w Zespole funkcjonują oddziały technikum 4 – letniego i 5 – letniego w ramach Technikum oraz prowadzony jest kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 3. Technikum prowadzi kształcenie w zawodach:
 • Technik architektury krajobrazu,
 • Technik rolnik,
 • Technik weterynarii,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • Technik rybactwa śródlądowego.
 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kwalifikacyjny kurs zawodowy – Prowadzenie produkcji rolniczej.
 2. Organami Zespołu są:
 • Dyrektor,
 • Rada pedagogiczna,
 • Rada rodziców,
 • Samorząd uczniów i słuchaczy.
 1. Kompetencje organów zespołu zostały opisane w Statucie.
 2. W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze:
 • Wicedyrektor,
 • Kierownik praktycznej nauki zawodu.
 1. Kompetencje osób, o których mowa w ust. 10 zawarte zostały w Statucie.
 2. W Zespole utworzone są stanowiska pracowników niepedagogicznych:
 • Pracownicy administracji:
 1. Główny księgowy,
 2. Sekretarz szkoły,
 3. Specjalista ds. księgowych, kasjer,
 4. Intendent, magazynier.
 • Pracownicy obsługi:
 1. Sprzątaczka,
 2. Rzemieślnik,
 3. Kucharz,
 4. Pomoc kuchenna,
 5. Robotnik do prac ciężkich.

 

 

Schemat organizacyjny

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Stasiak
Odpowiada:Marzena Stasiak
Wytworzył:Marzena Stasiak
Data ostatniej zmiany:2020-01-16 14:52:20

Archiwum

Data Autor
2020-01-16 12:58 Marzena Stasiak zobacz
2020-01-16 12:57 Marzena Stasiak zobacz
2019-12-02 14:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 35