Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
drukuj

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestrów i ewidencji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie udostępnia się na pisemny wniosek, w sposób, w zakresie     i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeśli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z życzeniem wnioskującego.

Sposoby i zasady dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie z w/w Ustawą.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Łyszkowski
Odpowiada:Zofia Kowalczyk
Wytworzył:Piotr Łyszkowski
Data ostatniej zmiany:2024-01-09 11:38:45

Archiwum

Data Autor
2024-01-09 11:35 Piotr Łyszkowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 36