Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych
drukuj

Przedmiot działalności

Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu jest szkołą publiczną. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych wchodzą:

  • Liceum - trzyletnie liceum ogólnokształcące dla absolwentów szkół gimnazjalnych oraz czteroletnie dla absolwentów szkół podstawowych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego o nazwie II Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum - czteroletnie technikum dla absolwentów szkół gimnazjalnych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie , a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz pięcioletnie dla absolwentów szkół podstawowych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego - o nazwie Technikum nr 2.

Cykl kształcenia w Technikum nr 2 trwa 4 lata dla absolwentów szkół gimnazjalnych oraz 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych.

Technikum nr 2 kształci w zawodach:

  • technik budownictwa,
  • technik mechanik,
  • technik handlowiec,
  • technik hotelarstwa,
  • technik informatyk,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik logistyk,
  • technik teleinformatyk

Zawody, w których kształci Technikum ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Cykl kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata dla absolwentów szkół gimnazjalnych oraz 4 lata dla absolwentów szkół podstawowych.

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego 7

Osoby odpowiedzialne

Autor:--
Odpowiada:--
Wytworzył:Michał Bogacki
Data ostatniej zmiany:2022-01-07 22:05:59

Archiwum

Data Autor
2022-01-07 22:02 -- zobacz
2022-01-07 22:00 Michał Bogacki zobacz
2021-12-20 09:40 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 471