Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościcyfrowej

Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  

Zespołu: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkola w Sicinach znajdującej się pod adresem www.sp.siciny.pl, www.e-bip.org/zssiciny/oraz budynków w miejscowości Siciny 78, 56-215 Niechlów i Naratów 15, 56-215 Niechlów

 

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach, Siciny 78,56-215 Niechlów,

telefon: (65) 543 51 76, +48506 570 076

e-mail: sekretariat@spsiciny.pl

 

Przedszkole w Sicinach, zlokalizowane jest w :Naratów 15, 56-215 Niechlów

telefon: +48 506 570 042

e-mail: sekretariat@spsiciny.pl  

 

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2021

 

Strona jest aktualizowana na bieżąco.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli       w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 2. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 3. Brak wersji dla osób niewidomych i niedowidzących,
 4. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych napisów alternatywnych,
 5. Nie wszystkie pliki do pobrania ( w formacie pdf., doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych,
 6. Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Czytelne menu kontekstowe, dostosowane także do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (responsywność witryny),
 2. Powiększenie czcionki i innych elementów witryny (za pomocą skrótu przeglądarki CTL+).
 3. Skróty klawiszowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 4. Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak            i myszki.

 

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Dostępność architektoniczna – Siciny 78, 56-215 Niechlów:

 1. Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia, w tym dwa główne, jedno z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie przed szkołą nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro ) znajduje się korytarz. Na parterze budynku znajdują się trzy klatki schodowe: jedna prowadząca do sal lekcyjnych na 1 piętrze, 2 pozostałe prowadzące do piwnicy, w której znajdują się szatnie, biblioteka oraz sala do zajęć indywidualnych. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Dostępność architektoniczna – Naratów 15, 56-215 Niechlów:

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia, w tym jedno bez barier architektonicznych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie przed przedszkolem brak miejsce parkingowych dla niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku, na parterze znajduje się szeroki korytarz prowadzący do sal przedszkolnych. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych dostosowana częściowo.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Ochnia
Odpowiada:Dyrektor
Wytworzył:Agnieszka Ochnia
Data ostatniej zmiany:2024-03-28 15:40:21

Archiwum

Data Autor
2023-03-28 14:49 Agnieszka Ochnia zobacz
2022-03-31 09:00 Dyrektor zobacz
2021-04-22 08:05 Dyrektor zobacz
2021-04-01 14:02 Dyrektor zobacz
2021-03-22 10:52 Dyrektor zobacz
2021-02-16 13:03 Dyrektor zobacz
2021-02-16 12:17 Dyrektor zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 539