Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury Dwór Artusa
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Centrum Kultury „Dwór Artusa”, zwany dalej „Dworem Artusa” jest samorządową
instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń.


Dwór Artusa działa w szczególności na podstawie:
       1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
       2) statutu.


Dwór Artusa jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia pod nr 4/95 i posiada osobowość prawną.

  1. Siedzibą Dworu Artusa jest miasto Toruń.
  2.   Dwór Artusa prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Do zakresu działalności Dworu Artusa należy inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej, a tym samym zaspokajanie potrzebni aspiracji kulturalnych społeczeństwa, realizowane m.in. poprzez:


1)      organizowanie w różnych formach działalności kulturalnej;

2)      organizowanie imprez kulturalnych, imprez plenerowych i okolicznościowych, kongresów, konferencji, festiwali, konkursów itp.;

3)      prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych oraz promowanie twórców działających w mieście;

4)      współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz szkołami wyższymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych;

5)      współpracę z instytucjami i organizacjami europejskimi w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych;

6)      prowadzenie działalności impresaryjnej;

7)      prowadzenie działalności wydawniczej;

8)      realizacja zadań remontowych i naprawczych;

9)      inne działania związane z zakresem działalności Dworu Artusa, a wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:redakcja
Odpowiada:redakcja
Wytworzył:redakcja
Data ostatniej zmiany:2012-02-07 10:46:57
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1899