Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury Dwór Artusa
drukuj

Budżet

Centrum Kultury Dwór Artusa jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń. Instytucja jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia pod nr 10/20 i posiada osobowość prawną. Centrum Kultury Dwór Artusa ma siedzibę w budynku Dworu Artusa przy Rynku Staromiejskim 6, 87-100 Toruń. Budynek jest użytkowany na podstawie prawa wieczystego użytkowania – Nr księgi wieczystej 189, akt notarialny z dnia 22.12.1995 Repetytorium A nr 6787/1995.

Centrum Kultury Dwór Artusa samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury Dwór Artusa jest roczny plan działalności sporządzony w oparciu o wysokość dotacji przyznanej przez Gminę Miasta Toruń oraz planowane dochody instytucji. Dwór Artusa jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi sprawozdania finansowego w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

Źródłami finansowania Centrum Kultury Dwór Artusa są:

1. dotacja Gminy Miasta Toruń

2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, najmów, dzierżawy oraz działalności gospodarczej

3. inne dotacje

4. środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych

5. środki z innych źródeł zewnętrznych, w tym europejskich

Centrum Kultury Dwór Artusa może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, a środki z niej uzyskane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej instytucji.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Sobczak
Odpowiada:Karolina Pietrzak
Wytworzył:Marcin Sobczak
Data ostatniej zmiany:2023-03-09 14:39:41

Archiwum

Data Autor
2020-09-09 13:27 Katarzyna Paprocka zobacz
2020-03-05 14:06 Katarzyna Paprocka zobacz
2020-03-05 13:00 Katarzyna Paprocka zobacz
2018-10-15 12:39 Katarzyna Paprocka zobacz
2016-07-26 13:10 Sebastian Chojnacki zobacz
2016-03-30 12:19 Sebastian Chojnacki zobacz
2015-05-07 18:57 Sebastian Chojnacki zobacz
2011-11-21 14:01 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2240