tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury Dwór Artusa
drukuj

Archwium - Budżet

Centrum Kultury Dwór Artusa jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń. Instytucja jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia pod nr 4/95 i posiada osobowość prawną. Centrum Kultury Dwór Artusa ma siedzibę w budynku Dworu Artusa przy Rynku Staromiejskim 6, 87-100 Toruń. Budynek jest użytkowany na podstawie prawa wieczystego użytkowania – Nr księgi wieczystej 189, akt notarialny z dnia 22.12.1995 Repetytorium A nr 6787/1995.

Centrum Kultury Dwór Artusa samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury Dwór Artusa jest roczny plan działalności sporządzony w oparciu o wysokość dotacji przyznanej przez Gminę Miasta Toruń oraz planowane dochody instytucji. Dwór Artusa jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi sprawozdania finansowego w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

Źródłami finansowania Centrum Kultury Dwór Artusa są:

1. dotacja Gminy Miasta Toruń

2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, najmów, dzierżawy oraz działalności gospodarczej

3. inne dotacje

4. środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych

5. środki z innych źródeł zewnętrznych, w tym europejskich

Centrum Kultury Dwór Artusa może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, a środki z niej uzyskane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej instytucji.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Paprocka
Odpowiada:Karolina Pietrzak
Wytworzył:Katarzyna Paprocka
Data ostatniej zmiany:2020-03-05 13:00:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 999