Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury Dwór Artusa
drukuj

Przedmiot działalności

Centrum Kultury „Dwór Artusa”, zwany dalej „Dworem Artusa” jest samorządową
instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

 

 

Dwór Artusa działa w szczególności na podstawie:
       1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
       2) statutu.

 

 

Dwór Artusa jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia pod nr 10/20 i posiada osobowość prawną.

 

  1. Siedzibą Dworu Artusa jest miasto Toruń.
  2. Dwór Artusa prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

 

Do zakresu działalności Dworu Artusa należy inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej, a tym samym zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, realizowane m.in. poprzez:

 

 

1)      organizowanie w różnych formach działalności kulturalnej;

 

2)      organizowanie imprez kulturalnych, imprez plenerowych i okolicznościowych, kongresów, konferencji, festiwali, konkursów itp.;

 

3)      prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych oraz promowanie twórców działających w mieście;

 

4)      współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz szkołami wyższymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych;

 

5)      współpracę z instytucjami i organizacjami europejskimi w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych;

 

6)      prowadzenie działalności impresaryjnej;

 

7)      prowadzenie działalności wydawniczej;

 

8)      realizacja zadań remontowych i naprawczych;

 

9)      inne działania związane z zakresem działalności Dworu Artusa, a wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sebastian Chojnacki
Odpowiada:Sebastian Chojnacki
Wytworzył:Sebastian Chojnacki
Data ostatniej zmiany:2020-08-25 12:37:39

Archiwum

Data Autor
2020-03-05 11:25 Sebastian Chojnacki zobacz
2013-10-23 17:06 Sebastian Chojnacki zobacz
2012-02-07 10:46 redakcja zobacz
2012-02-07 10:45 redakcja zobacz
2011-11-21 14:01 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1881