Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
drukuj

Archwium - Ochrona danych osobowych

 


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy

    Inspektorat Weterynarii w Augustowie, z siedzibą przy

    ul.Karola Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów. 


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach   

    umożliwienia nadzoru nad prowadzeniem działalności

    nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

    przepis praw dot. obowiązku administratora dot. wydawania

    decyzji o prowadzeniu działalności nadzorowanej 


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

    niezbędny wynikający z nadzoru Powiatowego Lekarza

    Weterynarii nad prowadzoną działalnością.


5. Ma Pani/Pan prawo do:

    żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

      danych,

   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   przenoszenia danych,

    cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez

      wpływu na zgodność z prawem,

   przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

      przed jej cofnięciem,

    wniesienia skargi do organu nadzorczego,


6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem

    ustawowym wynikającym z Ustawy o ochronie zdrowia

    zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

    ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy

    o paszach, ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt - jest

    Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją

    niepodania danych będzie uniemożliwienie wydania decyzji

    stwierdzającej/odmawiającej stwirdzenia spełnienia wymagań

    weterynaryjnych. 


7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie służą

    zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

    profilowaniu.  


8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

    iod@justpok.pl tel: 535 658 132

   

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Nagórski
Odpowiada:Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wytworzył:Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Data ostatniej zmiany:2018-08-08 09:51:36
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1129