Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
drukuj

Inspekcja Weterynaryjna

Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej

Organami Inspekcji są:

1. Główny Lekarz Weterynarii;

2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii;

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii;

4. Graniczny lekarz Weterynarii;

 

 Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

 

Do ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy w szczególności:

 

1. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie

    ognisk tych chorób;

2. Zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez

    produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej "zoonozami", lub biologicznych czynników

    chorobotwórczych wywołujących te choroby;

3. Monitorowanie zakażeń zwierząt;

4. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;

5. Przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej;

6. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu

    przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

7. Sprawowanie nadzoru nad:

 

- bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich

  produkcji, umieszczaniu narynku oraz sprzedaży bezpośredniej;

- wprowadzaniu na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

- wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt;

- zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakościa zdrowotną materiału biologicznego;

- przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;

- przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;

- przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Nagórski
Odpowiada:Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wytworzył:Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Data ostatniej zmiany:2012-10-01 14:01:59

Archiwum

Data Autor
2012-09-18 12:49 m zobacz
2012-09-14 11:56 m zobacz
2012-09-14 11:42 m zobacz
2012-09-14 11:36 m zobacz
2012-09-14 11:23 m zobacz
2012-09-13 10:39 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1481