tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i przetargi

 

                                                                                                       Kalisz.  6.07.2016 r

              Zapytanie ofertowe/ zaproszenie do złożenia oferty

 

 

 

           Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – konserwatorskiej remontu konstrukcji Pałacu Myśliwskiego w Antoninie wraz z nadzorem autorskim.

 

Charakterystyka obiektu:

 

Pałac drewniany autorstwa Karla Schinkla wzniesiony w latach 1822-24.

 

Centralną część pałacu, na planie ośmioboku mieści wysoką na 3 kondygnacje salę z monumentalnym kominem pośrodku, otoczoną galeriami. Do części centralnej przylegają cztery trójkondygnacyjne skrzydła o rzucie prostopadłościennym. Obiekt przykryty jest ostrosłupowym dachem ( skrzydła boczne posiadają dachy dwuspadowe) zwieńczonym ozdobnym kominem ze stalowa balustradą i iglicą.

 

Ściany elewacyjne drewniane, wykonane z mocowanych do słupów sumików posiadają dekoracje snycerską i malarską.

 

Wskaźniki powierzchniowo –kubaturowe obiektu:

 

- kubatura 7202,0 m3

 

- powierzchnia zabudowy 405,0 m2

 

- całkowita powierzchnia użytkowa 1215,5 m2

 

- wysokość budynku 4 kondygnacje+ poddasze + 1 kondygnacja piwnic

 

- do góry stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową + 16,03 m

 

- pełna wysokość budynku 31,63 m ( szczyt iglicy

 

- szerokość budynku 28,6 m

 

- długość budynku 28,6 m

 

Instalacje techniczne:

 

- instalacja wodociągowa,

 

-instalacja kanalizacyjna,

 

-instalacja gazowa,

 

- instalacja elektryczna.

 

Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację techniczną:

 

- ekspertyzę budowlana oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych pałacu

 

-  ekspertyzę o stanie konstrukcji stropu nad salą kominkową

 

Dokumentacja  projektowa  do pozwolenia konserwatorskiego i  pozwolenia na budowę winna zawierać  ;

 

1/  inwentaryzację budowlaną architektoniczno-konstrukcyjną do celów projektu,

 

2/ projekt budowlano – konserwatorski remontu konstrukcji,

 

3/ kosztorys inwestorski i przedmiar,

 

4/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

 

Dokumentacja wykonana w 5 egz. ( kosztorysy w 2-ch egz.) plus 1 egz. w wersji elektronicznej.

 

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w zakresie projektowania w budynkach zabytkowych drewnianych.

 

Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego do  4 miesięcy od  podpisania umowy.

 

Oferta winna zawierać : zakres, cenę netto i brutto  wykonania dokumentacji, termin wykonania, wykaz wykonanych dokumentacji projektowych w obiektach zabytkowych drewnianych ( co najmniej dwóch) z podaniem zleceniodawcy, daty wykonania.

 

Ofertę należy złożyć do 14 lipca 2016 r. w siedzibie CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, pok. 19

 

 ( sekretariat)  lub pocztą.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Tylczyńska
Odpowiada:Maria Tylczyńska
Wytworzył:Dariusz Grodziński
Data ostatniej zmiany:2016-07-06 11:55:59
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 22902