Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W BYTOMIU UL.SMOLENIA 35

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

nia kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWY W SEKCJI DS. KADROWO-PŁACOWYCH

DO GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

1) Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników obsługiwanych jednostek na podstawie danych przekazanych przez dyrektora obsługiwanej placówki oświatowej.
2) Prowadzenie rejestru wynagrodzeń miesięcznych i narastających w przekroju rocznym dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych oraz w rozbiciu na każdy składnik wynagrodzenia.
3) Dokonywanie obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z listy wynagrodzeń.
4) Rozliczanie godzin ponadwymiarowych.
5) Rozliczanie godzin nocnych. 
6) Rozliczanie średniej urlopowej 
7) Prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanej placówki oświatowej.
8) Prowadzenie kart zasiłkowych dla pracowników obsługiwanej placówki oświatowej.
9) Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych dla pracowników obsługiwanychplacówek.
10) Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.
11) Sporządzanie druków Rp 7 dla pracowników obsługiwanych placówek.
12) Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków. 
13) Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników obsługiwanych placówek oraz członków ich rodzin. 
14) Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania deklaracji miesięcznych i rocznych dla ZUS oraz rocznej deklaracji RMUA dla pracowników. 
15) Przygotowywanie danych do comiesięcznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej deklaracji PIT 4.
16) Sporządzanie deklaracji PIT 11 dla pracowników obsługiwanych placówek.
17) Sporządzanie zestawień danych do sprawozdań statystycznych Z-03 ; Z-06 i innych,
a dotyczących wynagrodzeń.
18) Sporządzanie zestawień danych w zakresie kadrowo – płacowym dla potrzeb SIO.
19) Comiesięczne potrącanie z list wynagrodzeń i prowadzenie analityki udzielonych pożyczek z ZFŚS i uzgadnianie sald z sekcją d/ s finansowo- księgowych.
20) Uzgadnianie sald kont rozrachunkowych w okresach rozliczeniowych z pracownikami sekcji d/ s finansowo – księgowych.
21) Przygotowywanie i wprowadzanie do systemu bankowości elektronicznej VELOBANK przelewów z tytułu zobowiązań w zakresie wynagrodzeń oraz składek ZUS, PIT, PFRON.
22) Współpraca z pracownikami jednostek obsługiwanych,
23) Przygotowywanie wytworzonej na stanowisku pracy dokumentacji i przekazanie jej do archiwizacji

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kinga Płowucha
Odpowiada:Kinga Płowucha
Wytworzył:Kinga Płowucha
Data ostatniej zmiany:2023-06-02 08:47:39
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3229