Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu prowadzi następujące rejestry:

 

  – do wglądu w Sekcji ds. administracyjno-organizacyjnych,

     - Rejestr zarządzeń Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
     - Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

     - Rejestr kontroli  

     - Rejestr umów

     - Rejestr zamówień publicznych   

 

oraz

     - Rejestr skarg i wniosków – dostęp do rejestru podlega ograniczeniu w zakresie i na  

       zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu prowadzi składnicę akt w której znajdują się dokumenty wynikające z realizowanych zadań przez istniejące od 01.07.2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu.

Przechowywana dokumentacja płacowa dotycząca jednostek obsługiwanych udostępniana jest na wniosek zainteresowanego, zgłoszony za pośrednictwem dyrektora jednostki, w której wnioskodawca jest/był zatrudniony.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kinga Płowuch
Odpowiada:Kinga Płowucha
Wytworzył:Kinga Płowucha
Data ostatniej zmiany:2019-05-10 07:42:23

Archiwum

Data Autor
2019-05-05 17:08 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1033