Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
drukuj

Archwium - Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich,
uprzejmie informuję, że do 9.07.2020 r. istnieje obowiązek publikacji rocznych sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmiany funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Powyższe sprawozdania dla wszystkich jednostek obsługiwanych opublikuje Centrum Usług Wspólnych na swojej stronie BIP.
 
Wobec powyższego proszę o umieszczenie na stronie BIP Przedszkola  informacji o treści:
"Sprawozdania finansowe za 2019 r. są dostępne na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu pod adresem www.cuw.bytom.pl w zakładce Sprawozdania finansowe CUW i jednostek obsługiwanych".
 
 Podstawa prawna:
§ 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.)

 

 
Kinga Płowucha
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
ul. Smolenia 35
32 428 52 30

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kinga Płowucha
Odpowiada:Kinga Płowucha
Wytworzył:Kinga Płowucha
Data ostatniej zmiany:2020-06-19 13:11:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1445