Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
drukuj

Archwium - Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pubiczne ( Dz. U. 2014 poz. 1114) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2011 Nr 93 poz. 546 informujemy, że Dzienny Dom Pomocy Społecznej uruchomił  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostepnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej  na stronie  www.epuap.gov.pl. Obecna funkcjonalność skrzynki jest poszerzana.  Pieczę nad tym procesem sprawuje Ministerstwo  Administracji i Cyfryzacji.

Dokumenty skaładane drogą elektroniczną należy podpisać:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego  certyfikatu,
  • profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

Szczegółowa instrukcja  podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów ( instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację  certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

Instrukcje korzystania z platformy ePUAP oraz  uzyskania profilu zaufanego  można znaleźć na stronie epuap.gov.pl w sekcji Pomoc.

W celu korespondencji z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu za pomocą platformy ePUAP należy wykonac nastepujące kroki:

Krok 1

Dokonać rejestracji na platrormie www.epuap.gov.pl

Krok 2

Zalogować się do systemu ePUAP na platformie www.epuap.gov.pl za pomocą uzyskanego loginu.

Krok 3

 Na adres ESP można przesyłać korespondencję korzystając  ze wzoru ,, Pismo ogólne" udostepnionego przez usługę powszechną  o nazwie ,, Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika ePUAP.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego

Krok 4

Po napisaniu pisma /wypełnieniu formularza ostatnim krokiem jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie  dokumentu.

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej  na ePUAP to ddps_kalisz

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Kamińska
Odpowiada:Emilia Bińczyk
Wytworzył:Emilia Bińczyk
Data ostatniej zmiany:2015-07-28 10:47:09
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1312