Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
drukuj

Dostęp do informacji publicznej

 Ustawa z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do :

1. uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
2. wglądu do dokumentów urzędowych,

3. dostepu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie zainteresowanej.

Udostępnienie informacji publicznej nastepuje poprzez:

1. ogłaszanie w internerowym Biuletynie Informacji Publicznej,

2. wyłożenie w powszechnie dostepnym miejscu,

3. udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.  Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Emilia Bińczyk
Odpowiada:Urszula Sitow
Wytworzył:Urszula Sitow
Data ostatniej zmiany:2024-01-30 10:27:44

Archiwum

Data Autor
2023-02-15 10:07 Emilia Bińczyk zobacz
2015-07-28 09:56 Maria Kamińska zobacz
2015-07-22 14:40 Maria Kamińska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 952