Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Archwium - -

   Piątnica Poduchowna, 20 marca 2012 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

1.      Dotyczy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaprasza do złożenia oferty  na zakup i sukcesywną dostawę do siedziby zamawiającego na własny koszt i własnym transportem artykułów biurowych, tonerów i artykułów chemicznych według szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1  do niniejszego zapytania,
2.      Termin realizacji zamówienia:  od podpisania umowy do 31.12.2012 r.
3.      Sposób przygotowania oferty:

  • Ofertę sporządzić należy na druku „OFERTA”,
  • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem,
  • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
  • W przypadku składania oferty w siedzibie ośrodka zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na  zakup i  sukcesywną dostawę artykułów biurowych, tonerów i artykułów chemicznych”

4.      Kryteria wyboru oferty:  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najlepszy stosunek jakości do ceny.
5.       Miejsce i termin złożenia oferty. 

      W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Ośrodka  Pomocy Społecznej w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10, 18-421 Piątnica Poduchowna   lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 3  kwietnia 2012 r.  do godz. 1200

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając  stosowne ogłoszenie na stronie BIP Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta  zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego .


Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Surawska

Osoby odpowiedzialne

Autor:Teresa Stankiewicz
Odpowiada:Elżbieta Surawska
Wytworzył:Teresa Stankiewicz
Data ostatniej zmiany:2012-03-20 15:15:58
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 615