Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Jak załatwić sprawę

Zainteresowani załatwieniem spraw w Muzeum przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Muzeum. Ponadto sprawy załatwiane są telefonicznie, drogą korespondencji oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach pracuje:

• dyrekcja, księgowość od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00;

• poszczególne działy od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 16:00;

• zwiedzanie odbywa się codziennie (oprócz poniedziałków):

Zwiedzanie Muzeum odbywa się z przewodnikiem, o pełnych godzinach:

w sezonie letnim (kwiecień - październik): 

- wtorek, środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00 
- czwartek w godz.: 8:00 - 17:00
- sobota i niedziela w godz. 11:00 – 17:00

w sezonie zimowym (listopad - marzec): 

- wtorek – piątek w godz. 8:00 – 15:00
- sobota i niedziela w godz. 11:00 – 13:00

Wejścia na teren Muzeum odbywają się o pełnych godzinach od ulicy Piłsudskiego.
Czas zwiedzania: do 2 godzin (w sezonie letnim) oraz 1 godzinę (w sezonie zimowym).

Odwiedziny grup zorganizowanych wymagają wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w następujące dni:

a. 1 stycznia
b. 6 stycznia
c. Wielkanoc (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek)
d. 1 listopada
e. 11 listopada
f. 24 – 26 grudnia


Ceny biletów

 • Bilet normalny: 15 zł/os. (w sezonie letnim) oraz 10 zł/os. (w sezonie zimowym)
 • Bilet ulgowy: 10 zł/os. (w sezonie letnim) oraz 6 zł/os. (w sezonie zimowym)
 • Opłata za lekcję muzealną: od 4 do 15 zł/osoby
 • Opłata za przygotowanie ogniska: 60 zł.
 • Opłata za sesję fotograficzną: 120 zł.

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

 • bilet normalny - 8 zł./os. (w sezonie letnim) oraz 5 zł/os. (w sezonie zimowym)
 • bilet ulgowy - 6 zł./os. (w sezonie letnim) oraz 4 zł/os. (w sezonie zimowym)
 • dzieci do 4 lat - bezpłatnie.

Zakup biletów KDR zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

Dodatkowa możliwość zakupu biletu łączonego do Muzeum oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku:

 • Bilet normalny: 18 zł/os.
 • Bilet ulgowy: 12 zł./os.

Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Muzeum Przyrody i Techniki oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku. Bilet jest ważny bezterminowo.

Bilety ulgowe przysługują:
- dzieciom powyżej 4 roku życia, młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia
- emerytom i rencistom
- przewodnikom zrzeszonym w PTTK lub POT
- Honorowym Dawcom Krwi (pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok)
- działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym

Bilety darmowe przysługują:
- dzieciom do lat 4
- opiekunom grup zorganizowanych (powyżej 15 osób)
- muzealnikom

Posiadanie uprawnień do biletu ulgowego lub darmowego stwierdza się na podstawie stosownych legitymacji bądź dokumentów tożsamości.

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Świętokrzyskiej Karty Seniora:

 • Bilet ulgowy na zwiedzanie Muzeum  (10,00 zł. sezon letni od 1 kwietnia do 31 października; 6,00 zł. sezon zimowy od  1 listopada do  31 marca). Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości,
 • Bilet w cenie 4,00 zł./ os. uprawniający do udziału w warsztatach muzealnych/ zajęciach edukacyjnych, dostępny dla grup powyżej 10 osób. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godz.: 09:00 – 14:00,
 • Możliwość przygotowania ogniska lub grilla dla grupy osób. Koszt: 40,00 zł. (za grupę do 25 os.). Kwota nie obejmuje poczęstunku. ( Ognisko organizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Muzeum lub w weekend za zgodą Dyrektora Muzeum),

Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 60 lat lub więcej. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z karty  jest ważny dowód osobisty.Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez dyrektora Muzeum.

Zasady funkcjonowania muzeum szczegółowo regulują wewnątrz zakładowe akty prawne: regulaminy, instrukcje i zarządzenia wydawane przez dyrektora muzeum – na podstawie uprawnień określonych w statucie muzeum.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Surma
Odpowiada:Katarzyna Surma
Wytworzył:Katarzyna Surma
Data ostatniej zmiany:2020-05-04 14:14:34

Archiwum

Data Autor
2020-04-23 08:35 Katarzyna Surma zobacz
2020-04-23 08:25 Katarzyna Surma zobacz
2019-09-05 11:17 Katarzyna Surma zobacz
2019-09-05 11:16 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-15 12:40 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-15 09:50 Katarzyna Surma zobacz
2016-01-26 15:15 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-08 08:54 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-08 08:53 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-08 08:53 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-08 08:52 Katarzyna Surma zobacz
2015-05-29 09:35 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-23 11:20 Aleksandra Rokoszna zobacz
2012-09-26 14:38 Katarzyna Surma zobacz
2012-03-29 14:57 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-21 11:44 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-02-15 16:16 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1378