Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Zamówienia publiczne

Przetargi:

 

2021 r.

Plan zamówień publicznych MPiT na 2021 rok.

Wykonanie portalu internetowego A.26.2.2021

Wykonanie dokmentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 95 w Starachowicach A.26.1.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłudskiego 95 w Starachowicach A.26.3.2021.

Remont budynku portierni - etap I. A.26.4.2021

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy parkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach A.26.5.2021

Remont budynku portierni - etap I. A.26.6.2021

Wykonanie dokumentacji projetkowej przebudowy prarkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach. A.26.8.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany poszycia dachowego budynku magazynowego A.26.10.2021

Kontrole okresowe "roczne" stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.11.2021

Wymiana poszycia dachowego budynku magazynowego A.26.12.2021

Malowanie wnętrza budynku Hali Lejniczej II

2020 r.

Plan zamówień publicznych MPiT na 2020 rok. 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.1.2020

Usluga ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.4.2020

Remont rurociągu technologicznego R4 - etap III.

Usługa ochrony osób i mienia A.26.6.2016

Remont pokrycia dachu w zabytkowym budynku Hali Lejniczej A.26.7.2020

 

2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU A.26.7.2019 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 95 w Starachowicach.”

 

Przetarg nieograniczony - Remont rurociągu technologicznego R4 –etap II.

 

Plan zamówień publicznych MPiT na 2019 rok.

 

2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy energii elektryczej.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Przetarg nieograniczony na: „Remont rurociągu" R5 - roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony na: „Remont rurociągu" R1– roboty budowlane

 

Plan Zamówień Publicznych Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach na rok 2018

 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.1.2018

2017r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Sygn. A.26.15.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Nr ref. A.26.13.2017

 

PRZETARG NA REMONT RUROCIAGU TECHNOLOGICZNEGO R2 - A.26.12.2017

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT RUROCIĄGU TECHNOLOGICZNEGO R 2 ZNAK

SPRAWY:A.26.9.2017

 

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.3.2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  Sygn. A.26.14.2016

 

 

 

2016r.

 

Dostawa energii elektrycznej 

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w Hucie Żelaza z przełomu XIX i XX w. (22.07.2016 r.)

 

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w hucie żelaza z przełomu XIX i XX w. (17.06.2016 r.)

 

2015r.

 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Numer ogłoszenia: 314674 - 2015.

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. „Świadczenie usług z zakresu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej”

 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.6.2015

 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.5.2015

 

OCHRONA IMPREZY MASOWEJ: XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.4.2015

 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.03.2015

 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.2.2015

 

Kompleksowa obsługa nagłośnieniowa XVI Jarmarku u Starzecha A.026.1.2015  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH ( A.026.01.2015 )

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu

przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Surma
Odpowiada:Katarzyna Surma
Wytworzył:Katarzyna Surma
Data ostatniej zmiany:2021-12-08 08:54:59

Archiwum

Data Autor
2021-11-04 14:33 Katarzyna Surma zobacz
2021-10-08 15:08 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 15:09 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 15:07 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 14:56 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 14:53 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 14:50 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 14:48 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-26 13:21 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-02 15:44 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-02 15:30 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-02 15:19 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-02 15:08 Katarzyna Surma zobacz
2021-06-22 09:41 Katarzyna Surma zobacz
2021-06-22 09:39 Katarzyna Surma zobacz
2021-06-15 13:38 Katarzyna Surma zobacz
2021-05-18 14:42 Katarzyna Surma zobacz
2021-05-18 14:36 Katarzyna Surma zobacz
2021-05-18 14:34 Katarzyna Surma zobacz
2021-04-12 15:14 Katarzyna Surma zobacz
2021-04-12 15:10 Katarzyna Surma zobacz
2021-04-12 15:08 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-23 15:19 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-23 15:15 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:51 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:46 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:44 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:42 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:40 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:38 Katarzyna Surma zobacz
2020-08-07 15:50 Katarzyna Surma zobacz
2020-06-17 12:29 Katarzyna Surma zobacz
2020-06-17 12:27 Katarzyna Surma zobacz
2020-06-17 12:23 Katarzyna Surma zobacz
2020-06-17 12:22 Katarzyna Surma zobacz
2020-05-17 22:52 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:28 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:26 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:25 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:09 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:02 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 12:10 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 12:04 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 12:04 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 11:30 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 11:26 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 11:10 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 11:06 Katarzyna Surma zobacz
2019-10-22 11:40 Katarzyna Surma zobacz
2019-10-22 11:37 Katarzyna Surma zobacz
2019-10-22 11:35 Katarzyna Surma zobacz
2019-10-22 11:35 Katarzyna Surma zobacz
2019-09-03 15:38 Katarzyna Surma zobacz
2019-09-03 15:21 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:23 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:16 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:16 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:15 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:14 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:13 Katarzyna Surma zobacz
2018-12-11 11:28 Katarzyna Surma zobacz
2018-12-11 11:27 Katarzyna Surma zobacz
2018-06-08 13:04 Katarzyna Surma zobacz
2018-06-08 13:04 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-14 14:54 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-11 16:07 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-11 16:04 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-11 15:54 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-11 15:52 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 18:25 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 18:25 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:46 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:44 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:38 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:36 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:36 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:33 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:32 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:31 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:22 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:22 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:21 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:45 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:44 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:44 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:44 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:43 Katarzyna Surma zobacz
2017-12-01 15:36 Katarzyna Surma zobacz
2017-12-01 15:33 Katarzyna Surma zobacz
2017-12-01 15:33 Katarzyna Surma zobacz
2017-12-01 15:32 Katarzyna Surma zobacz
2017-11-22 10:15 Katarzyna Surma zobacz
2017-11-22 10:15 Katarzyna Surma zobacz
2017-11-22 10:14 Katarzyna Surma zobacz
2017-09-25 12:56 Katarzyna Surma zobacz
2017-09-25 12:55 Katarzyna Surma zobacz
2017-09-25 12:48 Katarzyna Surma zobacz
2017-08-04 10:48 Katarzyna Surma zobacz
2017-08-04 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2017-08-04 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2017-06-30 16:27 Katarzyna Surma zobacz
2017-06-30 16:26 Katarzyna Surma zobacz
2017-06-30 16:25 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-22 09:57 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-22 09:56 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-22 09:54 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-14 10:55 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-14 10:53 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-14 10:52 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:18 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:12 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:11 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:11 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:08 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:57 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:57 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:54 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:52 Katarzyna Surma zobacz
2016-07-22 14:51 Katarzyna Surma zobacz
2016-07-22 14:50 Katarzyna Surma zobacz
2016-07-22 14:50 Katarzyna Surma zobacz
2016-07-22 14:50 Katarzyna Surma zobacz
2016-06-17 12:32 Katarzyna Surma zobacz
2016-06-17 12:32 Katarzyna Surma zobacz
2015-12-03 10:02 Katarzyna Surma zobacz
2015-12-01 11:07 Katarzyna Surma zobacz
2015-12-01 10:56 Katarzyna Surma zobacz
2015-12-01 10:55 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:52 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:51 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:49 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:48 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:47 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:47 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-06 14:40 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-22 14:29 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-18 15:28 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-18 15:28 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-18 15:28 Katarzyna Surma zobacz
2015-04-09 08:32 Katarzyna Surma zobacz
2015-04-09 08:31 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:08 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:07 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:01 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:00 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:00 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 09:57 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-25 14:52 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-25 14:52 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-11 15:20 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-11 15:13 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-11 15:12 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-11 15:09 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 15:08 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:51 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:46 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:34 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:33 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:26 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:26 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:22 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:26 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:20 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:20 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:16 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:14 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:14 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:13 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 07:12 Aleksandra Rokoszna zobacz
2014-11-06 15:43 Aleksandra Rokoszna zobacz
2014-11-06 15:41 Aleksandra Rokoszna zobacz
2014-09-23 11:21 Aleksandra Rokoszna zobacz
2014-09-12 17:34 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:22 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:20 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:15 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:12 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:07 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:06 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:05 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:05 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:18 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:11 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:06 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:01 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:00 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 14:59 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 14:58 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 14:57 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 13:05 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:57 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:55 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:51 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:50 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:49 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:47 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:47 Katarzyna Surma zobacz
2014-06-25 10:16 Katarzyna Surma zobacz
2014-06-10 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2014-06-10 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2014-06-10 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:51 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:51 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:41 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:40 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:39 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:38 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:36 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:35 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:33 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 19:56 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 19:56 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:12 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:09 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:08 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:07 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:03 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:02 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:01 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:00 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:59 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:58 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:56 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:54 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:53 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:51 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:47 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:46 Katarzyna Surma zobacz
2014-04-18 10:34 Katarzyna Surma zobacz
2014-04-18 10:33 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-19 10:10 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-19 10:09 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-19 10:08 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-19 09:45 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-10 13:21 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-18 15:27 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-18 15:03 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:39 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:16 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:11 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:02 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:00 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 09:56 Katarzyna Surma zobacz
2013-07-11 09:59 Katarzyna Surma zobacz
2013-05-20 13:54 Katarzyna Surma zobacz
2013-05-20 13:53 Katarzyna Surma zobacz
2013-05-20 13:47 Katarzyna Surma zobacz
2013-05-20 13:37 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:48 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:48 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:47 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:47 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:47 Katarzyna Surma zobacz
2012-09-26 14:39 Katarzyna Surma zobacz
2012-05-24 11:34 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-05-24 11:34 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-28 15:41 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-28 15:41 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-28 15:41 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-21 14:05 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-21 14:02 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-02-15 16:16 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 12200