Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Zamówienia publiczne

Przetargi:

2023 r.

Kontrole okresowe „roczne” stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

2022 r.

Plan zamówień publicznych MPiT na 2022 rok.

 

2021 r.

Plan zamówień publicznych MPiT na 2021 rok.

Wykonanie portalu internetowego A.26.2.2021

Wykonanie dokmentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 95 w Starachowicach A.26.1.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłudskiego 95 w Starachowicach A.26.3.2021.

Remont budynku portierni - etap I. A.26.4.2021

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy parkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach A.26.5.2021

Remont budynku portierni - etap I. A.26.6.2021

Wykonanie dokumentacji projetkowej przebudowy prarkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach. A.26.8.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany poszycia dachowego budynku magazynowego A.26.10.2021

Kontrole okresowe "roczne" stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.11.2021

Wymiana poszycia dachowego budynku magazynowego A.26.12.2021

Malowanie wnętrza budynku Hali Lejniczej II

2020 r.

Plan zamówień publicznych MPiT na 2020 rok. 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.1.2020

Usluga ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.4.2020

Remont rurociągu technologicznego R4 - etap III.

Usługa ochrony osób i mienia A.26.6.2016

Remont pokrycia dachu w zabytkowym budynku Hali Lejniczej A.26.7.2020

 

2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU A.26.7.2019 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 95 w Starachowicach.”

 

Przetarg nieograniczony - Remont rurociągu technologicznego R4 –etap II.

 

Plan zamówień publicznych MPiT na 2019 rok.

 

2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy energii elektryczej.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Przetarg nieograniczony na: „Remont rurociągu" R5 - roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony na: „Remont rurociągu" R1– roboty budowlane

 

Plan Zamówień Publicznych Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach na rok 2018

 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.1.2018

2017r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Sygn. A.26.15.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Nr ref. A.26.13.2017

 

PRZETARG NA REMONT RUROCIAGU TECHNOLOGICZNEGO R2 - A.26.12.2017

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT RUROCIĄGU TECHNOLOGICZNEGO R 2 ZNAK

SPRAWY:A.26.9.2017

 

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.3.2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  Sygn. A.26.14.2016

 

 

 

2016r.

 

Dostawa energii elektrycznej 

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w Hucie Żelaza z przełomu XIX i XX w. (22.07.2016 r.)

 

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w hucie żelaza z przełomu XIX i XX w. (17.06.2016 r.)

 

2015r.

 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Numer ogłoszenia: 314674 - 2015.

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. „Świadczenie usług z zakresu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej”

 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.6.2015

 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.5.2015

 

OCHRONA IMPREZY MASOWEJ: XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.4.2015

 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.03.2015

 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.2.2015

 

Kompleksowa obsługa nagłośnieniowa XVI Jarmarku u Starzecha A.026.1.2015  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH ( A.026.01.2015 )

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu

przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Surma
Odpowiada:Katarzyna Surma
Wytworzył:Katarzyna Surma
Data ostatniej zmiany:2023-12-13 12:35:25

Archiwum

Data Autor
2022-01-28 12:57 Katarzyna Surma zobacz
2022-01-28 12:54 Katarzyna Surma zobacz
2021-12-08 08:54 Katarzyna Surma zobacz
2021-11-04 14:33 Katarzyna Surma zobacz
2021-10-08 15:08 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 15:09 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 15:07 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 14:56 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 14:53 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 14:50 Katarzyna Surma zobacz
2021-09-24 14:48 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-26 13:21 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-02 15:44 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-02 15:30 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-02 15:19 Katarzyna Surma zobacz
2021-07-02 15:08 Katarzyna Surma zobacz
2021-06-22 09:41 Katarzyna Surma zobacz
2021-06-22 09:39 Katarzyna Surma zobacz
2021-06-15 13:38 Katarzyna Surma zobacz
2021-05-18 14:42 Katarzyna Surma zobacz
2021-05-18 14:36 Katarzyna Surma zobacz
2021-05-18 14:34 Katarzyna Surma zobacz
2021-04-12 15:14 Katarzyna Surma zobacz
2021-04-12 15:10 Katarzyna Surma zobacz
2021-04-12 15:08 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-23 15:19 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-23 15:15 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:51 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:46 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:44 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:42 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:40 Katarzyna Surma zobacz
2021-02-05 14:38 Katarzyna Surma zobacz
2020-08-07 15:50 Katarzyna Surma zobacz
2020-06-17 12:29 Katarzyna Surma zobacz
2020-06-17 12:27 Katarzyna Surma zobacz
2020-06-17 12:23 Katarzyna Surma zobacz
2020-06-17 12:22 Katarzyna Surma zobacz
2020-05-17 22:52 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:28 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:26 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:25 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:09 Katarzyna Surma zobacz
2020-03-13 14:02 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 12:10 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 12:04 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 12:04 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 11:30 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 11:26 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 11:10 Katarzyna Surma zobacz
2020-02-12 11:06 Katarzyna Surma zobacz
2019-10-22 11:40 Katarzyna Surma zobacz
2019-10-22 11:37 Katarzyna Surma zobacz
2019-10-22 11:35 Katarzyna Surma zobacz
2019-10-22 11:35 Katarzyna Surma zobacz
2019-09-03 15:38 Katarzyna Surma zobacz
2019-09-03 15:21 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:23 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:16 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:16 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:15 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:14 Katarzyna Surma zobacz
2019-03-01 12:13 Katarzyna Surma zobacz
2018-12-11 11:28 Katarzyna Surma zobacz
2018-12-11 11:27 Katarzyna Surma zobacz
2018-06-08 13:04 Katarzyna Surma zobacz
2018-06-08 13:04 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-14 14:54 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-11 16:07 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-11 16:04 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-11 15:54 Katarzyna Surma zobacz
2018-05-11 15:52 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 18:25 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 18:25 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:46 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:44 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:38 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:36 Katarzyna Surma zobacz
2018-04-17 17:36 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:33 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:32 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:31 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:22 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:22 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-27 14:21 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:45 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:44 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:44 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:44 Katarzyna Surma zobacz
2018-02-10 10:43 Katarzyna Surma zobacz
2017-12-01 15:36 Katarzyna Surma zobacz
2017-12-01 15:33 Katarzyna Surma zobacz
2017-12-01 15:33 Katarzyna Surma zobacz
2017-12-01 15:32 Katarzyna Surma zobacz
2017-11-22 10:15 Katarzyna Surma zobacz
2017-11-22 10:15 Katarzyna Surma zobacz
2017-11-22 10:14 Katarzyna Surma zobacz
2017-09-25 12:56 Katarzyna Surma zobacz
2017-09-25 12:55 Katarzyna Surma zobacz
2017-09-25 12:48 Katarzyna Surma zobacz
2017-08-04 10:48 Katarzyna Surma zobacz
2017-08-04 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2017-08-04 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2017-06-30 16:27 Katarzyna Surma zobacz
2017-06-30 16:26 Katarzyna Surma zobacz
2017-06-30 16:25 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-22 09:57 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-22 09:56 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-22 09:54 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-14 10:55 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-14 10:53 Katarzyna Surma zobacz
2017-03-14 10:52 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:18 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:12 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:11 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:11 Katarzyna Surma zobacz
2017-01-02 09:08 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:57 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:57 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:54 Katarzyna Surma zobacz
2016-11-28 08:52 Katarzyna Surma zobacz
2016-07-22 14:51 Katarzyna Surma zobacz
2016-07-22 14:50 Katarzyna Surma zobacz
2016-07-22 14:50 Katarzyna Surma zobacz
2016-07-22 14:50 Katarzyna Surma zobacz
2016-06-17 12:32 Katarzyna Surma zobacz
2016-06-17 12:32 Katarzyna Surma zobacz
2015-12-03 10:02 Katarzyna Surma zobacz
2015-12-01 11:07 Katarzyna Surma zobacz
2015-12-01 10:56 Katarzyna Surma zobacz
2015-12-01 10:55 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:52 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:51 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:49 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:48 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:47 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-20 15:47 Katarzyna Surma zobacz
2015-11-06 14:40 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-22 14:29 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-18 15:28 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-18 15:28 Katarzyna Surma zobacz
2015-09-18 15:28 Katarzyna Surma zobacz
2015-04-09 08:32 Katarzyna Surma zobacz
2015-04-09 08:31 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:08 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:07 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:01 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:00 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 10:00 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-26 09:57 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-25 14:52 Katarzyna Surma zobacz
2015-03-25 14:52 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-11 15:20 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-11 15:13 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-11 15:12 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-11 15:09 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 15:08 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:51 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:46 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:34 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:33 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:26 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:26 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-10 14:22 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:26 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:20 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:20 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:16 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:14 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:14 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 14:13 Aleksandra Rokoszna zobacz
2015-03-05 07:12 Aleksandra Rokoszna zobacz
2014-11-06 15:43 Aleksandra Rokoszna zobacz
2014-11-06 15:41 Aleksandra Rokoszna zobacz
2014-09-23 11:21 Aleksandra Rokoszna zobacz
2014-09-12 17:34 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:22 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:20 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:15 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:12 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:07 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:06 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:05 Katarzyna Surma zobacz
2014-09-12 17:05 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:18 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:11 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:06 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:01 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 15:00 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 14:59 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 14:58 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-13 14:57 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 13:05 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:57 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:55 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:51 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:50 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:49 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:47 Katarzyna Surma zobacz
2014-08-11 12:47 Katarzyna Surma zobacz
2014-06-25 10:16 Katarzyna Surma zobacz
2014-06-10 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2014-06-10 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2014-06-10 10:42 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:51 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:51 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:41 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:40 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:39 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:38 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:36 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:35 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 20:33 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 19:56 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-20 19:56 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:12 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:09 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:08 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:07 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:03 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:02 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:01 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 13:00 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:59 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:58 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:56 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:54 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:53 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:51 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:47 Katarzyna Surma zobacz
2014-05-15 12:46 Katarzyna Surma zobacz
2014-04-18 10:34 Katarzyna Surma zobacz
2014-04-18 10:33 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-19 10:10 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-19 10:09 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-19 10:08 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-19 09:45 Katarzyna Surma zobacz
2014-03-10 13:21 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-18 15:27 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-18 15:03 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:39 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:16 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:11 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:02 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 10:00 Katarzyna Surma zobacz
2013-11-15 09:56 Katarzyna Surma zobacz
2013-07-11 09:59 Katarzyna Surma zobacz
2013-05-20 13:54 Katarzyna Surma zobacz
2013-05-20 13:53 Katarzyna Surma zobacz
2013-05-20 13:47 Katarzyna Surma zobacz
2013-05-20 13:37 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:48 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:48 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:47 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:47 Katarzyna Surma zobacz
2012-10-31 11:47 Katarzyna Surma zobacz
2012-09-26 14:39 Katarzyna Surma zobacz
2012-05-24 11:34 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-05-24 11:34 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-28 15:41 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-28 15:41 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-28 15:41 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-21 14:05 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-03-21 14:02 Katarzyna Pisarska zobacz
2012-02-15 16:16 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 25610