Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Przetargi:

 

2021 r.

Plan zamówień publicznych MPiT na 2021 rok.

Wykonanie portalu internetowego A.26.2.2021

Wykonanie dokmentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 95 w Starachowicach A.26.1.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłudskiego 95 w Starachowicach A.26.3.2021.

Remont budynku portierni - etap I. A.26.4.2021

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy parkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach A.26.5.2021

Remont budynku portierni - etap I. A.26.6.2021

Wykonanie dokumentacji projetkowej przebudowy prarkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach. A.26.8.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany poszycia dachowego budynku magazynowego A.26.10.2021

Kontrole okresowe "roczne" stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.11.2021

Wymiana poszycia dachowego budynku magazynowego A.26.12.2021

2020 r.

Plan zamówień publicznych MPiT na 2020 rok. 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.1.2020

Usluga ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach A.26.4.2020

Remont rurociągu technologicznego R4 - etap III.

Usługa ochrony osób i mienia A.26.6.2016

Remont pokrycia dachu w zabytkowym budynku Hali Lejniczej A.26.7.2020

 

2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU A.26.7.2019 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 95 w Starachowicach.”

 

Przetarg nieograniczony - Remont rurociągu technologicznego R4 –etap II.

 

Plan zamówień publicznych MPiT na 2019 rok.

 

2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy energii elektryczej.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Przetarg nieograniczony na: „Remont rurociągu" R5 - roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony na: „Remont rurociągu" R1– roboty budowlane

 

Plan Zamówień Publicznych Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach na rok 2018

 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.1.2018

2017r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Sygn. A.26.15.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Nr ref. A.26.13.2017

 

PRZETARG NA REMONT RUROCIAGU TECHNOLOGICZNEGO R2 - A.26.12.2017

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT RUROCIĄGU TECHNOLOGICZNEGO R 2 ZNAK

SPRAWY:A.26.9.2017

 

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.3.2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  Sygn. A.26.14.2016

 

 

 

2016r.

 

Dostawa energii elektrycznej 

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w Hucie Żelaza z przełomu XIX i XX w. (22.07.2016 r.)

 

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w hucie żelaza z przełomu XIX i XX w. (17.06.2016 r.)

 

2015r.

 

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Numer ogłoszenia: 314674 - 2015.

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. „Świadczenie usług z zakresu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej”

 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.6.2015

 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.5.2015

 

OCHRONA IMPREZY MASOWEJ: XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.4.2015

 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.03.2015

 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.2.2015

 

Kompleksowa obsługa nagłośnieniowa XVI Jarmarku u Starzecha A.026.1.2015  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH ( A.026.01.2015 )

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu

przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Surma
Odpowiada:Katarzyna Surma
Wytworzył:Katarzyna Surma
Data ostatniej zmiany:2021-11-04 14:33:22
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 21368