Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Przetargi:

 

2018 r.


 

Przetarg nieograniczony na:„Remont rurociągu technologicznego R1” – roboty budowlane

Plan Zamówień Publicznych Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach na rok 2018


Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.1.2018

2017r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Sygn. A.26.15.2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Nr ref. A.26.13.2017


PRZETARG NA REMONT RUROCIAGU TECHNOLOGICZNEGO R2 - A.26.12.2017


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT RUROCIĄGU TECHNOLOGICZNEGO R 2 ZNAK

SPRAWY:A.26.9.2017


  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.3.2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  Sygn. A.26.14.2016

 

 

 

2016r.

 

Dostawa energii elektrycznej 

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w Hucie Żelaza z przełomu XIX i XX w. (22.07.2016 r.)


Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w hucie żelaza z przełomu XIX i XX w. (17.06.2016 r.)


2015r.


Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Numer ogłoszenia: 314674 - 2015.


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. „Świadczenie usług z zakresu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej”


OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.6.2015


OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.5.2015


OCHRONA IMPREZY MASOWEJ: XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.4.2015

 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.03.2015

 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.2.2015


Kompleksowa obsługa nagłośnieniowa XVI Jarmarku u Starzecha A.026.1.2015  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH ( A.026.01.2015 )

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Surma
Odpowiada:Katarzyna Surma
Wytworzył:Katarzyna Surma
Data ostatniej zmiany:2018-04-17 17:36:08
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 26370