Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Przetargi:

2015r.

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Numer ogłoszenia: 314674 - 2015.


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. „Świadczenie usług z zakresu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej”


OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.6.2015


OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.5.2015


OCHRONA IMPREZY MASOWEJ: XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.4.2015

 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.03.2015

 

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA XVI JARMARKU U STARZECHA A.026.2.2015


Kompleksowa obsługa nagłośnieniowa XVI Jarmarku u Starzecha A.026.1.2015  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH ( A.026.01.2015 )


2014 r. 

 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ AG.26.18.2014 Numer ogłoszenia: 368462 – 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014


ROZBUDOWA HALI NAMIOTOWEJ” AG.26.16.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH

 

„Rozbudowa hali namiotowej”AG.26.13.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA WART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH


"Rozbudowa hali namiotowej” AG.26.13.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH


„Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH AG.26.12.2014

 

 ZABEZPIECZENIE I NAPRAWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD RUROCIĄGIEM.
Numer ogłoszenia: 170028 – 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty AG.26.5.2014

 

18.04.2014 r. - Obsługa Dnia Dziecka w ramach XV Jarmarku u Starzecha – AG.26.4.2014  18.04.2014


18.03.2014 r. - Obsługa cateringowa oraz wesołego miasteczka. Zapytanie ofertowe nr AG.26.3.2014 18.03.2014 r.

 

18.03.2014 r. - Usługa obsługi technicznej sceny. Zapytanie ofertowe nr AG.26.2.2014 18.03.2014 r.

 

10.03.2014 r. - ZABEZPIECZENIE I NAPRAWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD RUROCIĄGIEM AG.26.1.2014. Numer ogłoszenia i data zamieszczenia w BZP: 78358 – 2014; 10.03.2014

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Surma
Odpowiada:Katarzyna Surma
Wytworzył:Katarzyna Surma
Data ostatniej zmiany:2015-11-20 15:52:49
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 26115