Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Archwium - Jak załatwić sprawę

Zainteresowani załatwieniem spraw w Muzeum przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Muzeum. Ponadto sprawy załatwiane są telefonicznie, drogą korespondencji oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach pracuje:

• dyrekcja, księgowość od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00;

• poszczególne działy od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 16:00;

• zwiedzanie odbywa się codziennie (oprócz poniedziałków):

Zwiedzanie Muzeum odbywa się z przewodnikiem, o pełnych godzinach:

w sezonie letnim (kwiecień - październik): 

- wtorek, środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00 
- czwartek w godz.: 8:00 - 17:00
- sobota i niedziela w godz. 11:00 – 17:00

w sezonie zimowym (listopad - marzec): 

- wtorek – piątek w godz. 8:00 – 15:00
- sobota i niedziela w godz. 11:00 – 13:00

Wejścia na teren Muzeum odbywają się o pełnych godzinach od ulicy Piłsudskiego.
Czas zwiedzania: do 2 godzin (w sezonie letnim) oraz 1 godzinę (w zesonie zimowym).

Odwiedziny grup zorganizowanych wymagają wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w następujące dni:

a. 1 stycznia
b. 6 stycznia
c. Wielkanoc (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek)
d. 1 listopada
e. 11 listopada
f. 24 – 26 grudnia


Ceny Biletów:

- Bilet normalny: 12 zł/os. (w sezonie letnim) oraz 8 zł/os. (w sezonie zimowym)
- Bilet ulgowy: 8 zł/os. (w sezonie letnim) oraz 5 zł/os. (w sezonie zimowym)

- Dodatkowa opłata dla chętnych na wjazd na górny poziom wielkiego pieca (dostępne tylko w sezonie letnim): 5 zł/os.

- Opłata za lekcję muzealną: 4 zł/osoby

- Opłata za przygotowanie ogniska: 50 zł., w połączeniu ze zwiedzaniem lub lekcją muzealną: 30 zł

- Opłata za sesję fotograficzną: 100 zł.

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

- Bilet normalny – 6 zł./os.(sezon letni); 4 zł./os.(sezon zimowy)
- Bilet ulgowy - 6 zł./os (sezon letni); 4 zł./os. (sezon zimowy)

-
Dzieci powyżej 4 lat – 1 zł./os. (sezon letni oraz zimowy)
- Dzieci do 4 lat – bezpłatnie
-
Opłata za lekcje muzealną – 1 zł./os.


Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.


Dodatkowa możliwość zakupu biletu łączonego do Muzeum oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku:

- Bilet normalny: 13 zł/os.
- Bilet ulgowy: 9 zł./os.


Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Muzeum Przyrody i Techniki oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku. Bilet jest ważny bezterminowo.


Bilety ulgowe przysługują:


– dzieciom powyżej 4 roku życia, młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia
– emerytom i rencistom
– przewodnikom zrzeszonym w PTTK lub POT
– Honorowym Dawcom Krwi (pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok)

Bilety darmowe przysługują:


– dzieciom do lat 4
– opiekunom grup zorganizowanych (powyżej 15 osób)
– muzealnikom


Posiadanie uprawnień do biletu ulgowego lub darmowego stwierdza się na podstawie stosownych legitymacji bądź dokumentów tożsamosci.

Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez dyrektora Muzeum.

Zasady funkcjonowania muzeum szczegółowo regulują wewnątrz zakładowe akty prawne: regulaminy, instrukcje i zarządzenia wydawane przez dyrektora muzeum – na podstawie uprawnień określonych w statucie muzeum.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Surma
Odpowiada:Katarzyna Surma
Wytworzył:Katarzyna Surma
Data ostatniej zmiany:2015-09-08 08:53:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 884