Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Archwium - Uchwały

Rok szkolny 2012/2013

 

 

 Gimnazjum

                                      

Uchwała Nr 1/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych i ukończenia szkoły

przez uczniów.


 Uchwała Nr 2/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i nieukończenia szkoły przez uczniów.

 

 

Uchwała Nr 3/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i promocji do klasy programowo wyższej.

 

                                        

Uchwała Nr 4/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i promocji warunkowej do klasy programowo wyższej.

 

Uchwała Nr 5/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i nie promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej.

 

 

Uchwała Nr 6/2012/2013

                         

Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 6   

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 16 wrześninia 2011r.

       w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły.

 

 

Uchwała Nr 7/ 2012/2013

 

      Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 6   

          Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 16 września 2011r.

w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników

 i programów nauczania.

  

Uchwała Nr 8/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji uczniów.

 

Uchwała Nr 9/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 07 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji ewaluacji wewnętrznej

/Łamanie prawa na terenia szkoły/.

 

Uchwała Nr 10/2012/2013


Rady Pedagogicznej nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 07 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły.

 

 

                                          

                                       

 

  Liceum

 

 

                                                                        Uchwała Nr 1/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i ukończeniu szkoły przez uczniów.

 

 

                                                            Uchwała Nr 2/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpniów 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych.

i promocji uczniów do klasy programowo wyższej.

 

                                                             Uchwała Nr 3/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpniów 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i promocji warunkowej ucznia.

 

 

                                                                        Uchwała Nr 4/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 31 sierpniów 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i nie otrzymaniu promocji do klasy programowo wyższej.

 


Uchwała Nr 5/2012/2013

 

 Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego  

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników

 i programów nauczania.

  

 

                                                                           Uchwała Nr 6/ 2012/2013

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły .

  

 

                                                           Uchwała Nr 7/2012/2013

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 22 stycznia 2013r.

                                   w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji uczniów.

 

Uchwała Nr 8/2012/2013


Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 07 lutego 2013r.

w sprawie zatwiedzenia realizacji ewaluacji wewnętrznej

/Łamanie prawa na terenie szkoły/.

 

Uchwała Nr 9/2012/2013


Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 07 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły. 

 

 

Rok szkolny 2011/2012

 

Gimnazjum

 

                                                                      Uchwała Nr 1/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych i ukończenia szkoły.

 

 

                                                                      Uchwała Nr 2/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

i promocji uczniów.

 

 

                                                             Uchwała Nr 3/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i promocji warunkowej uczniów.

                                          

 

                                                                      Uchwała Nr 4/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i nie ukończeniu szkoły przez ucznia.

 

 

                                                             Uchwała Nr 5/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i nie promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej.

 

 

                                                                     Uchwała Nr 6 2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 6   

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 16 września 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły.

 

                                                                   Uchwała Nr 7/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 6      

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 16 września 2011r.

w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników

 i programów nauczania.

                                     

 

 

                                                         Uchwała Nr 8/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji uczniów.

                                          

 

                                                                           Uchwała Nr 9/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły.

 

 

Uchwała Nr 10/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji

i ukończenia szkoły przez uczniów klasy III .

 

   

Uchwała Nr 11/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji

i nie ukończeniu szkoły przez uczniów klasy III .

 

 

 

Uchwała Nr 12/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji

i promocji uczniów.

 

 

Uchwała Nr 13/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji

i nie promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej.

 

 

 

                                                            Uchwała Nr 14/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów klasyfikacyjnych.

 

 

 

   LICEUM

 

 

                                                           Uchwała Nr 1/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 30 sierpniów 2011r.

w sprawie przyjęcia wyniku egzaminów poprawkowych

i ukończenia szkoły przez uczniów.

 

 

                                                               Uchwała Nr 2/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 30 sierpniów 2011r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i promocji uczniów do klasy programowo wyższej.

 

 

                                                               Uchwała Nr 3/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 30 sierpniów 2011r.

w sprawie przyjęcia wyników egzaminów poprawkowych

i nie promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej.

 

 

                                                              Uchwała Nr 4/ 2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego     

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 16 września 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły.

  

 

 Uchwała Nr 5/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego 

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 16 września 2011r.

w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu podręczników

 i programów nauczania.

  

 

                                                             Uchwała Nr 6/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

                                         w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji uczniów.

 

 

                                                                         Uchwała Nr 7/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie skreślenia z listy ucznia.

 

 

                                                            Uchwała Nr 8/2011/2012

 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie skreślenia z listy ucznia.

 

                                                                       Uchwała Nr 9/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły.

 

                                                                     

                                                         Uchwała Nr 10/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 02 marca. 2012r.

w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Nauczania na lata 2012-2015.

 

                                                         Uchwała Nr 11/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji

i ukończenia szkoły przez uczniów klasy III .

 

 

                                                                        Uchwała Nr 12/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji

i nie ukończenia szkoły przez ucznia.

 

 


Uchwała Nr 13/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

im. Miłośników Ziemi Śląskiej

z dnia 22 czerwca  2012r.

w sprawie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Uchwała Nr 14/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji

i promocji uczniów.

 

 

Uchwała Nr 15/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji

                                    i nie promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej.

 

 

                                                             Uchwała Nr 16/2011/2012

 

Rady Pedagogicznej IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Gut
Odpowiada:Adam Mańka
Wytworzył:Dariusz Mierzwa
Data ostatniej zmiany:2013-03-15 18:24:23
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2345