Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Humanitas
drukuj

Archwium - Władze Uczelni

Władze Akademii Humanitas

JM Rektor
prof. AH, dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Kanclerz i założyciel AH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek
 

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 1998-2014
Rektor Honorowy Uczelni w latach 2014 - 2019
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych

dr hab. Maciej Borski, prof. AH

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych
mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą
mgr Maja Chyży-Dudek

Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia
mgr Marta Adamczyk


Władze Filii WSH we Vsetinie w Republice Czeskiej

Dziekan
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus

Prodziekan
doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

 

Władze Filii WSH w Pradze w Republice Czeskiej

Dziekan
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH

Proděkanka pro organizační záležitosti
MVDr. Alicja Konieczna

Proděkanka pro studijní záležitosti
ing. Pavlína Junková

Dyrektorzy Instytutów

Instytut Informatyki
Dyrektor

dr nż. Tadeusz Topór-Kamiński

Instytut Psychologii
Dyrektor

dr n. med. Jarosław Szczygieł

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Dyrektor

dr Tomasz Miłkowski

Instytut Nauk o Zdrowiu
Dyrektor

prof. dr hab. Danuta Kokocińska

 

 

 

 

 

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Kanclerza ds. fili zagranicznych AH
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AH

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
dr Maria Zrałek, prof. AH

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. nauki
dr Małgorzata Caban

Dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych

Dyrektor Seminarium Doktorskiego
dr hab. Magdalena Gurdek, prof. AH

Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa
dr Małgorzata Caban

Dyrektor Biura Projektów
mgr Izabela Rusin, MBA

Dyrektor Biura Rozwoju Uczelni
mgr Ewa Kraus

 

   
   

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Odpowiada:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Wytworzył:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Data ostatniej zmiany:2023-07-24 12:49:01
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5904