Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Humanitas
drukuj

Władze Uczelni

Władze Wyższej Szkoły Humanitas

JM Rektor
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Kanclerz i założyciel WSH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek
 

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 1998-2014
Rektor Honorowy Uczelni w latach 2014 - 2019
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych

dr hab. Maciej Borski

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych
mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą
mgr Maja Chyży-Dudek

Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia
mgr Marta Adamczyk


Władze Filii WSH we Vsetinie w Republice Czeskiej

Dziekan
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus

Prodziekan
doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

 

Władze Filii WSH w Pradze w Republice Czeskiej

Dziekan
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH

Proděkanka pro organizační záležitosti
MVDr. Alicja Konieczna

Proděkanka pro studijní záležitosti
ing. Pavlína Junková

Dyrektorzy Instytutów

Instytut Nauk o Zdrowiu
Dyrektor

prof. dr hab. Danuta Kokocińska

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Dyrektor

dr Tomasz Miłkowski

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyrektor

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH

Instytut Psychologii
Dyrektor

dr hab. Mirosław Harciarek

Instytut Pedagogiki
Dyrektor

dr Aleksander Mańka

Instytut Nauk Prawnych
Dyrektor

dr hab. Dorota Fleszer

Instytut Językoznawstwa
Dyrektor
dr Agata Sitko

 

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Kanclerza ds. strategii i rozwoju Wydziału Zamiejscowego
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
dr Maria Zrałek, prof. WSH

Pełnomocnik Kanclerza ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
mgr Ewa Baran

Pełnomocnik Rektora ds. nauki
mgr Małgorzata Caban

Dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych

Dyrektor Seminarium Doktorskiego
dr hab. Magdalena Gurdek

Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa
mgr Małgorzata Caban

 

Dyrektor Biura Projektów
mgr Izabela Rusin 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Odpowiada:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Wytworzył:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Data ostatniej zmiany:2020-10-15 13:59:27

Archiwum

Data Autor
2020-08-31 14:44 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-08-31 14:43 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-02-21 13:25 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-02-21 13:25 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-01-17 09:31 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2019-09-30 16:27 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2019-05-14 10:20 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2019-05-14 10:08 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2019-05-14 10:06 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2018-09-28 11:52 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2018-09-28 11:47 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2029