Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Humanitas
drukuj

Archwium - Władze Uczelni

JM Rektor
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Kanclerz i założyciel WSH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek

Rektor Honorowy
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 1998-2014
Rektor Honorowy Uczelni w latach 2014 - 2019

Dziekan
 Wydział Społeczy i Humanistyczny
Wydział Nauk Stosowanych

dr Maria Zrałek, prof. WSH

Prodziekan ds. studenckich
dr Maciej Borski

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. studenckich
mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. współpracy
z zagranicą

mgr Maja Chyży-Dudek

Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia
mgr Marta Adamczyk

 

Dziekan
prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus


Prodziekan
PaedDR. Karel Kostka, MBA

Prodziekan
doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa
dr Anna Rogacka-Łukasik

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr Aleksander Mańka

Dyrektor Instytutu Psychologii
dr hab. Zenon Uchnast

 

 

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy

dr Robert Partyka

Dyrektor Instytutu Elektroradiologii
prof. zw dr hab. Danuta Kokocińska

                             Pełnomocnicy Kanclerza i Rektora

Pełnomocnik Kanclerza ds. strategii
i rozwoju Wydziału Zamiejscowego
dr hab. prof. WSH Piotr Oleśniewicz

Pełnomocnik Kanclerza ds. relacji
z interesariuszami zewnętrznymi

dr Krystian Dudek
 

Pełnomocnik Kanclerza
ds. współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym
mgr Ewa Baran

Pełnomocnik Rektora ds. nauki
mgr Małgorzata Caban 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Odpowiada:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Wytworzył:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Data ostatniej zmiany:2019-09-30 16:27:55
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5904