Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Humanitas
drukuj

Zasady rekrutacji na seminarium doktorskie

Krok 1

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty kwalifikacyjnej uiszczanej z tytułu postępowania kwalifikacyjnego w wysokości:

 • 150,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, seminarium doktorskie

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • potwierdzenie opłaty postępowania kwalifikacyjnego w wysokości 150,00 zł
 • kserokopię certyfikatulub dyplomu ukończenia studiów, poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (jeżeli ktoś posiada już taki certyfikat lub dyplom).
 • wykaz publikacji - jeśli już ktoś taki posiada
 • wykaz innych osiągnięć naukowych, m.in. udział w konferencjach naukowych, wygłoszone referaty, udział w projektach badawczych, itp.

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Biurze Studium Doktorskiego – pokój 104 (I piętro) lub
 • wyślij pocztą na adres: Akademia Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Centrum Awansów Naukowych) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: seminariumdoktorskie@humanitas.edu.pl

Krok 5
Rozmowa kwalifikacyjna

Przyjęcie kandydata w poczet słuchaczy odbywa się poprzez wpis na listę, po wcześniejszym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której dokonywana jest ocena spełnienia wymagań formalnych przez kandydata oraz jego predyspozycji i kompetencji do prowadzenia pracy naukowej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w drodze elektronicznej.

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych jest podpisywana  przed rozpoczęciem zajęć. Informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową.
 • Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 350,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, seminarium doktorskie

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Odpowiada:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Wytworzył:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Data ostatniej zmiany:2023-09-19 12:41:18

Archiwum

Data Autor
2023-09-19 12:34 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2023-09-19 12:32 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2023-01-24 11:33 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2022-11-29 16:28 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-11-02 13:51 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-11-02 13:46 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-11-02 13:44 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-11-02 13:43 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz
2020-05-27 07:42 Małgorzata Makieła, Piotr Celej zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1684