Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Humanitas
drukuj

Archwium - Władze Uczelni

Władze Akademii Humanitas

JM Rektor
prof. AH, dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Kanclerz i założyciel AH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek, MBA
 

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 1998-2014
Rektor Honorowy Uczelni w latach 2014 - 2019
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

 

Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr hab. Maciej Borski, prof. AH

Dziekan
Wydziału Nauk Stosowanych
mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. nauki
dr Małgorzata Caban

Prodziekan ds. jakości kształcenia
dr Bożena Wroniszewska-Drabek

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą
mgr Maja Chyży-Dudek

Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia
mgr Marta Adamczyk


Władze Filii AH we Vsetinie w Republice Czeskiej

Dziekan
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus

Prodziekan
doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

 

Władze Filii AH w Pradze w Republice Czeskiej

Dziekan
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AH

Proděkanka pro organizační záležitosti
MVDr. Alicja Konieczna

Proděkanka pro studijní záležitosti
ing. Pavlína Junková

Dyrektorzy Instytutów

Instytut Informatyki
Dyrektor

dr inż. Tadeusz Topór-Kamiński

Instytut Psychologii
Dyrektor

dr n. med. Jarosław Szczygieł

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Dyrektor

dr Tomasz Miłkowski

Instytut Nauk o Zdrowiu
Dyrektor

prof. dr hab. Danuta Kokocińska

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych AH

Instytut Nauk Prawnych
Dyrektor

dr Aleksander Kwaśniak

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyrektor

dr hab. inż. Teresa Kupczyk, prof. AH

 

Instytut Pedagogiki
Dyrektor

dr hab. Bożena Marzec, prof. AH

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Kanclerza
ds. fili zagranicznych AH

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AH

Pełnomocnik Rektora
ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

dr Maria Zrałek, prof. AH

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich
mgr Małgorzata Makieła

 

 

Dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych

Dyrektor Seminarium Doktorskiego
dr hab. Magdalena Gurdek, prof. AH

Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa
dr Małgorzata Caban

Dyrektor Biura Projektów
mgr Izabela Rusin, MBA

Dyrektor Biura Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem
mgr Ewa Kraus

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Odpowiada:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Wytworzył:Małgorzata Makieła, Piotr Celej
Data ostatniej zmiany:2023-11-15 15:18:16
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5904