Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Archwium - Struktura

Zakłady Instytutu Genetyki Roślin PAN

Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kosmala, prof. IGR PAN

Zespół Regulacji Ekspresji Genów

Lider: dr hab, Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Zespół Fizjologii Molekularnej i Cytogenetyki Roślin

Lider: dr hab. Arkadiusz Kosmala, prof. IGR PAN

Zakład Biometrii i Bioinformatyki

Kierownik: dr hab. Grzegorz Koczyk

Zespół Biometrii i Bioinformatyki

Lider: prof. dr hab. Paweł Krajewski

Zespół Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych

Lider: dr hab. Grzegorz Koczyk 

Zakład Biotechnologii

Kierownik: dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN

Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż

Lider: dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Zespół Bioiżynierii

Lider: dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Stępień

Zespół Fitopatologii Molekularnej

Lider: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Zespół Interakcji Roślina-Patogen

Lider: prof. dr hab. Łukasz Stępień

Zespół Metabolomiki

Lider: prof. dr hab. Piotr Kachlicki

Zespół Struktury i Funkcji Mikrobiomu Roślin

Lider: dr hab. Lidia Błaszczyk

Zakład Genomiki

Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Wolko

Zespół Struktury i Funkcji Genów

Lider: prof. dr hab. Barbara Naganowska

Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych

Lider: prof. dr hab. Wojciech Święcicki

Zespół Genomiki Zbóż

Lider: prof. dr hab. Halina Wiśniewska

Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

Kierownik: dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN

Zespół Biologii Systemów Roślinnych

Lider: dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN

Zespół Inżynierii Ściany Komórkowej Roślin

Lider: dr Jorge Paiva

Zespół Nanobiotechnologii i Biosyntezy Metabolitów Wtórnych

Lider: dr hab. Franklin Gregory
 
 

Schemat struktury organizacyjnej

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Dutkiewicz
Odpowiada:Joanna Dutkiewicz
Wytworzył:Joanna Dutkiewicz
Data ostatniej zmiany:2020-01-21 09:53:07
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1473