Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Rada Naukowa

Rada Naukowa kadencji 2023-2026

 

Członkowie spoza Instytutu

Prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Poznań

Prof. dr hab. Paweł BEDNAREK – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Magdalena FRĄC – Instytut Agrofizyki PAN, Lublin

Dr hab. Renata GALEK, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Maciej GRZESIAK, prof. IFR PAN – Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków

Prof. dr hab. Robert HASTEROK – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Zbigniew W. KUNDZEWICZ, czł. koresp. PAN – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Cezary MĄDRZAK – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA, prof. IOR – PIB, Instytut Ochrony Roślin – PIB

Prof. dr hab. Wacław ORCZYK – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików

Prof. dr hab. Monika RAKOCZY-TROJANOWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI, czł. rzecz. PAN – Instytut Ogrodnictwa – PIB, Skierniewice

Dr hab. inż. Stefan STOJAŁOWSKI, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Agnieszka SZALEWSKA-PAŁASZ – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, czł. koresp. PAN – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĘCICKI, czł. rzecz. PAN – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Agnieszka WAŚKIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Krystyna WINIARCZYK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Michał WITT – Instytut Genetyki Czlowieka PAN, Poznań

Prof. dr hab. Artur ZDUNEK, czł. koresp. PAN – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin

 

Członkowie z Instytutu

Dr hab. Danuta BABULA-SKOWROŃSKA

Dr hab. Lidia BŁASZCZYK, prof. IGR PAN

Mgr Katarzyna CZEPIEL

Dr hab. Franklin GREGORY, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA, czł. koresp. PAN

Dr hab. Agnieszka KIEŁBOWICZ-MATUK

Dr hab. Grzegorz KOCZYK

Prof. dr hab. Arkadiusz KOSMALA

Prof. dr hab. Paweł KRAJEWSKI

Dr Dariusz KRUSZKA

Dr hab. Michał KSIĄŻKIEWICZ

Dr hab. Anetta KUCZYŃSKA, prof. IGR PAN

Dr hab. Robert MALINOWSKI, prof. IGR PAN

Dr hab. Izabela PAWŁOWICZ

Prof. dr hab. Barbara NAGANOWSKA

Prof. dr hab. Tomasz PNIEWSKI

Mgr inż. Martyna PRZEWOŹNIK – przedstawiciel doktorantów

Dr Karolina SOBAŃSKA

Prof. dr hab. Łukasz STĘPIEŃ

Dr  hab. Karolina SUSEK

 

Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN – Zastępca Przewodniczącej Rady

Prof. dr hab. Tomasz Pniewski – Zastępca Przewodniczącej Rady

Dr Dariusz Kruszka – Sekretarz Rady

Dr Karolina Sobańska – Zastępca Sekretarza Rady

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN – Przewodnicząca Komisji Wnioskowej 

 

Komisja Dyscyplinarna

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca

Dr hab. Michał Książkiewicz

Dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

 

Komisja Wnioskowa

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN – Przewodnicząca

Dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT

Dr hab. Danuta Babula-Skowrońska

 

 

 

 

Pliki

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – Przewodnicząca
Dr hab. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN
Mgr Katarzyna Czepiel
Prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala
Dr hab. Michał Książkiewicz
Prof. dr hab. Łukasz Stępień
Prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

Komisja ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Przewodniczący
Prof. dr hab. Paweł Bednarek
Prof. dr hab. Robert Hasterok
Prof. dr hab. Wacław Orczyk
Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska
Prof. dr hab. Barbara Naganowska (Z-ca dyrektora ds. naukowych IGR PAN)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Woźniak
Odpowiada:Paweł Krajewski
Wytworzył:Piotr Woźniak
Data ostatniej zmiany:2023-09-18 21:52:12

Archiwum

Data Autor
2023-09-18 21:51 Joanna Dutkiewicz zobacz
2023-03-23 08:46 Joanna Dutkiewicz zobacz
2023-03-23 08:45 Joanna Dutkiewicz zobacz
2023-03-23 08:43 Joanna Dutkiewicz zobacz
2023-03-23 08:40 Joanna Dutkiewicz zobacz
2023-03-23 08:35 Joanna Dutkiewicz zobacz
2023-03-23 08:33 Joanna Dutkiewicz zobacz
2023-03-23 08:31 Joanna Dutkiewicz zobacz
2021-02-10 17:15 Joanna Dutkiewicz zobacz
2021-02-10 17:11 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:32 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:30 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:27 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:26 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:25 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:24 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:21 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:17 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:09 Joanna Dutkiewicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1414