Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Rada Naukowa

Rada Naukowa kadencji 2019-2022

Członkowie spoza Instytutu

Prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Poznań

Dr hab. Paweł BEDNAREK, prof. ICHB PAN – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Franciszek DUBERT – Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków

Prof. dr hab. Jolanta FLORYSZAK-WIECZOREK – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Robert HASTEROK – Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. Zbigniew W. KUNDZEWICZ członek korespondent PAN – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Prof. dr hab. Stefan MALEPSZY członek korespondent PAN – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA członek korespondent PAN – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Cezary MĄDRZAK – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Dr hab. Beata MYŚKÓW, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Prof. dr hab. Wacław ORCZYK – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Radzików

Prof. dr hab. Monika RAKOCZY-TROJANOWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI członek rzeczywisty PAN – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Prof. dr hab. Maria SURMA (prof. emeryt.) – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Agnieszka SZALEWSKA-PAŁASZ – Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĘCICKI członek korespondent PAN – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI członek korespondent PAN – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Dr hab. Krystyna WINIARCZYK, prof. nadzw. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Marian WIWART – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Zbigniew ZWIERZYKOWSKI (prof. emeryt.) – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

 

Członkowie z Instytutu

Dr hab. Lidia BŁASZCZYK

Dr Katarzyna CZYŻ

Dr hab. Franklin GREGORY, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA

Prof. dr hab. Piotr KACHLICKI

Dr hab. Agnieszka KIEŁBOWICZ-MATUK

Dr hab. Grzegorz KOCZYK

Prof. dr hab. Arkadiusz KOSMALA

Prof. dr hab. Paweł KRAJEWSKI

Dr hab. Michał KSIĄŻKIEWICZ

Dr hab. Anetta KUCZYŃSKA, prof. IGR PAN

Dr Justyna LALAK-KAŃCZUGOWSKA

Dr hab. Robert MALINOWSKI, prof. IGR PAN

Dr hab. Izabela PAWŁOWICZ

Mgr inż. Katarzyna MIKOŁAJCZAK - przedstawiciel doktorantów

Dr Krzysztof MIKOŁAJCZAK

Prof. dr hab. Barbara NAGANOWSKA

Prof. dr hab. Tomasz PNIEWSKI

Prof. dr hab. Łukasz STĘPIEŃ

Dr hab. Karolina SUSEK

Prof. dr hab. Halina WIŚNIEWSKA

 

Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN  – Zastępca Przewodniczącej Rady

Prof. dr hab. Łukasz Stępień – Zastępca Przewodniczącej Rady

 

Dr Justyna Lalak-Kańczugowska – Sekretarz Rady

Dr Katarzyna Czyż – Zastępca Sekretarza Rady

 

Komisja Dyscyplinarna

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Łukasz Stępień

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. rzecz. PAN - Przewodniczący

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Prof. dr hab. Tomasz Pniewski

 

Komisja Wnioskowa

Dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN

Dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Maria Surma

 

 

 

Pliki

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - Przewodnicząca
Prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek
Prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala
Dr Krzysztof Mikołajczak
Prof. dr hab. Halina Wiśniewska
Prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski

Komisja ds. Badań Naukowych

Dr hab. Paweł Bednarek, prof. IGR PAN
Prof. dr hab. Robert Hasterok
Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Prof. dr hab. Cezary Mądrzak - Przewodniczący
Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Prof. dr hab. Marian Wiwart
Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Dutkiewicz
Odpowiada:Joanna Dutkiewicz
Wytworzył:Joanna Dutkiewicz
Data ostatniej zmiany:2021-02-10 17:15:05

Archiwum

Data Autor
2021-02-10 17:11 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:32 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:30 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:27 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:26 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:25 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:24 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:21 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:17 Joanna Dutkiewicz zobacz
2019-10-11 10:09 Joanna Dutkiewicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1068