Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie uregulowany jest w statucie, nadanym Uchwałą nr XL/372/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie oraz Uchwałą nr X/96/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

 

Wyciąg najważniejszych punktów dotyczących przedmiotu działalności:

 1. SOK realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, ochrony i upowszechniania kultury, wychowania i edukacji.
 2. SOK prowadzi swą działalność w oparciu o własny program działania.
 3. SOK spełnia rolę koordynatora wszystkich instytucji kultury i placówek kulturalno-wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie działalności kulturalnej.

 

Do szczegółowych zadań SOK należy:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
 2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, udostępnianie dóbr kultury,
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, sztuki ludowej, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 6. gromadzenie księgozbioru i jego konserwacja,
 7. udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 8. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 9. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom
  niepełnosprawnym, organizowanie obsługi bibliotecznej ludziom chorym, starszym na terenie miasta i gminy,
 10. gromadzenie przedmiotów i opracowanie materiałów, uwzględniając własny region,
 11. współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, placówkami upowszechniania kultury, bibliotekami, kinami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, pozarządowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa,
 12. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
 13. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci
  i młodzieży,
 14. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, w szczególności koncertów, spektakli, festiwali, wystaw dzieł sztuki, przeglądów osiągnięć kulturalnych, spotkań literackich, konkursów, plenerów, projekcji filmowych, spotkań z interesującymi ludźmi,
 15. popularyzacja i promocja grup twórczych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
  artystów i zespołów amatorskich oraz profesjonalnych,
 16. popularyzacja kina,
 17. promocja kultury,
 18. organizowanie zajęć o charakterze kulturalno-animacyjnym dla osób dorosłych i starszych,
 19. wykonywanie innych zadań zleconych na podstawie odrębnych umów i porozumień.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystian Rzemień
Odpowiada:Krystian Rzemień
Wytworzył:Magdalena Kupiec
Data ostatniej zmiany:2016-02-12 13:20:58
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2934