Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
drukuj

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba,
  nr tel.: 15 846 24 10, e-mail: iwonastrojek.sok@gmail.com
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@data-partners.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO.
  Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu.
 4. Dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.
 7. Posiadają Państwo prawo:

- dostępu do danych osobowych

- sprostowania danych osobowych

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- cofnięcia zgody (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Strojek
Odpowiada:Iwona Strojek
Wytworzył:Magdalena Kupiec
Data ostatniej zmiany:2024-04-25 10:34:53

Archiwum

Data Autor
2024-03-15 15:55 Iwona Strojek zobacz
2023-02-15 10:09 Iwona Strojek zobacz
2021-07-14 11:54 Iwona Strojek zobacz
2021-03-26 16:41 Kazimiera Kieliszek zobacz
2020-12-17 15:49 Krystian Rzemień zobacz
2020-12-17 15:47 Krystian Rzemień zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1383