Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie uregulowany jest w statucie, nadanym Uchwałą nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie.

 

Wyciąg najważniejszych punktów dotyczących przedmiotu działalności:

 1. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, ochrony i upowszechniania kultury,
  wychowania i edukacji.
 2. Ośrodek prowadzi swą działalność w oparciu o własny program działania.
 3. Ośrodek spełnia rolę koordynatora przedsięwzięć w zakresie działalności kulturalnej na terenie
  Gminy Nowa Dęba.

 

Do szczegółowych zadań SOK należy:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
 2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, udostępnianie dóbr kultury,
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, sztuki ludowej, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 6. gromadzenie księgozbioru i jego konserwacja,
 7. udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 8. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 9. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym, organizowanie obsługi bibliotecznej osób chorych, starszych na terenie miasta i gminy,
 10. gromadzenie przedmiotów i opracowanie materiałów, uwzględniając własny region,
 11. współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, placówkami upowszechniania kultury, bibliotekami, kinami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, pozarządowymi, kościołami, w tym krajowymi i zagranicznymi, w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa,
 12. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
 13. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci, młodzieży i seniorów,
 14. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, w szczególności koncertów, spektakli, festiwali, wystaw dzieł sztuki, przeglądów osiągnięć kulturalnych, spotkań literackich, konkursów, plenerów, projekcji filmowych, spotkań z interesującymi ludźmi,
 15. popularyzacja i promocja grup twórczych z terenu Gminy Nowa Dęba, artystów i zespołów amatorskich oraz profesjonalnych,
 16. popularyzacja kina,
 17. promocja kultury,
 18. organizowanie zajęć o charakterze kulturalno-animacyjnym dla osób dorosłych i starszych,
 19. wykonywanie innych zadań zleconych na podstawie odrębnych umów i porozumień.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Strojek
Odpowiada:Iwona Strojek
Wytworzył:Magdalena Kupiec
Data ostatniej zmiany:2021-07-14 11:48:54

Archiwum

Data Autor
2021-03-26 16:39 Kazimiera Kieliszek zobacz
2017-12-18 11:00 Krystian Rzemień zobacz
2016-02-12 13:20 Krystian Rzemień zobacz
2016-02-12 12:29 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4713