Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku
 
 
Terminy: 
Zamieszczenia: 27-09-2022 15:11:00
Składania: 12-10-2022 11:00:00
Otwarcia ofert: 12-10-2022 11:30:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Rodzaj: Robota budowlana
 
 
Treść:
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania z dokumentami zamówienia, na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zmiany, zapytania i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668754

Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/668754
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
W celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji, Zamawiający zastosuje kryteria oceny ofert zgodnie z
rozdz. XIV SWZ.Treść:
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania z dokumentami zamówienia, na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zmiany, zapytania i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668754

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Drozdowska
Odpowiada:Paweł Wołoch
Wytworzył:Paweł Wołoch
Data ostatniej zmiany:2022-09-27 18:16:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3742