Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
drukuj

Przedmiot działalności

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Bisztynek.

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechniającą i promującą kulturę, w tym lokalną w kraju i zagranicą, oraz stymuluje aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

-organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych

-wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki

-gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury

-tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego, artystycznego i pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz grup środowiskowych i obywatelskich

-nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych

-współpraca kulturalna  z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi

-koordynacja działalności na terenie gminy i miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych i środowiskowych

-działalność metodyczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy społeczno- kulturalnej w środowisku lokalnym

-promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną

-współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny

Artykuły

Deklaracja dostępności

Autor:
Justyna Lenart
Odpowiada:
Justyna Lenart
Wytworzył:
Justyna Lenart
Opublikował:
Paweł Wołoch
Opis zmian:
Koordynator dostępności: Justyna Lenart kontakt@okial.pl
Autor:
Justyna Lenart
Odpowiada:
Justyna Lenart
Wytworzył:
Justyna Lenart
Opublikował:
Paweł Wołoch
Data:
2021-03-26
Opis zmian:
Koordynator dostępności: Justyna Lenart kontakt@okial.pl
Autor:
Justyna Lenart
Odpowiada:
Justyna Lenart
Wytworzył:
Justyna Lenart
Opublikował:
Paweł Wołoch
Data:
2021-03-26
Opis zmian:
Koordynator dostępności: Justyna Lenart kontakt@okial.pl

Osoby odpowiedzialne

Autor:Statut OKiAL
Odpowiada:Paweł Wołoch
Wytworzył:Joanna Drozdowska
Data ostatniej zmiany:2021-03-26 12:07:06

Archiwum

Data Autor
2021-03-26 11:41 Statut OKiAL zobacz
2020-11-19 12:37 Statut OKiAL zobacz
2020-11-19 11:05 Statut OKiAL zobacz
2020-11-16 12:38 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 565