Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
drukuj

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/668754
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
W celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji, Zamawiający zastosuje kryteria oceny ofert zgodnie z
rozdz. XIV SWZ.Treść:
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania z dokumentami zamówienia, na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zmiany, zapytania i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668754
Autor:
Paweł Wołoch
Odpowiada:
Paweł Wołoch
Data:
2022-09-27
Opis zmian:
brak zmian

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Drozdowska
Odpowiada:Paweł Wołoch
Wytworzył:Paweł Wołoch
Data ostatniej zmiany:2022-09-27 18:17:05

Archiwum

Data Autor
2022-09-27 18:16 Joanna Drozdowska zobacz
2022-09-27 18:09 Joanna Drozdowska zobacz
2022-09-27 18:06 Joanna Drozdowska zobacz
2022-09-27 18:04 Joanna Drozdowska zobacz
2022-09-27 18:01 Joanna Drozdowska zobacz
2022-07-06 12:00 Joanna Drozdowska zobacz
2022-07-06 11:42 Joanna Drozdowska zobacz
2022-07-06 10:23 Joanna Drozdowska zobacz
2022-07-06 10:22 Joanna Drozdowska zobacz
2022-07-06 10:22 Joanna Drozdowska zobacz
2021-03-30 11:17 Joanna Drozdowska zobacz
2021-03-30 11:17 Joanna Drozdowska zobacz
2021-03-02 12:10 Joanna Drozdowska zobacz
2021-03-02 11:21 Joanna Drozdowska zobacz
2021-03-02 11:08 Joanna Drozdowska zobacz
2021-03-02 10:21 Joanna Drozdowska zobacz
2021-03-02 10:18 Joanna Drozdowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4418