Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
drukuj

Archwium - Ubój świń na użytek własny

Wymagania dotyczące uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Dopuszcza się dokonywanie uboju świń we własnym gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

 Hodowca zobowiązany jest zgłosić zamiar uboju świni do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem.

 Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza świń poddawanych ubojowi,

b) liczbę świń poddawanych ubojowi,

c) numer identyfikacyjny świni (kolczyk lub tatuaż),

d) miejsce i termin uboju,

e) imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

f) numer telefonu,

g) w przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na obszarach objętych ograniczeniami dotyczącymi zwalczania ASF dodatkowo hodowca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF obowiązkowe jest przeprowadzenie badania przedubojowego i poubojowego włącznie z badaniem mięsa w kierunku włośni. Koszty badania ponosi hodowca.

W przypadku gdy gospodarstwo znajduje się na na obszarze objętym ograniczeniami III (tzw. strefa czerwona), obowiązkowe jest pobranie próbki krwi do badania w kierunku ASF. Jeśli gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami II lub I o konieczności pobrania próbki decyduje urzędowy lekarz weterynarii. Pobieranie próbek oraz ich badanie organizuje właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii.

Urzędowy lekarz weterynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii do badania zwierząt i mięsa, zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o wyniku badania w kierunku włośni. Jeśli gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, urzędowy lekarz weterynarii ma obowiązek wydać dodatkowe zaświadczenie o wyniku badania przedubojowego i poubojowego.

Badanie mięsa na włośnie.

 Ze względu na zapewnienie najwyższego poziomu ochrony zdrowia konsumentów od dnia 1 stycznia 2022r. zgodnie z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii zawartym w pismach: GIWlab.81.92.2020 z dnia 18 września 2020r i w piśmie GIWlab.81.97.2020 z dnia 5 października 2020r. przestała obowiązywać metoda kompresorowa badania mięsa w kierunku włośnicy. W związku z powyższym
od dnia 1 stycznia 2022r. badanie mięsa w kierunku włośnicy będzie wykonywane wyłącznie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z udziałem mieszadła magnetycznego w stacji wytrawiania.

Na terenie powiatu ryckiego uruchomiona została stacja wytrawiania dedykowana badaniom próbek mięsa pochodzącego z uboju na użytek własny zlokalizowana
w prywatnym zakładzie leczniczym dla zwierząt w Rykach.

 Hodowca, który dokonał uboju świni w celu pozyskania mięsa na użytek własny, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do właściwego miejscowo oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 48 godzin od dokonania uboju.

 Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ubojem zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny, powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości od 100 zł do 2000 zł.

Lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny w powiecie ryckim

 

Lp.

Imię i nazwisko lekarza

Nazwa zakładu

Telefon

1.

Paweł Stachurski

Kamil Kula

Gabinet Weterynaryjny "Cztery Łapy"

ul. Okopowa 12a

08-500 Ryki

 

570-470-005

 

Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny: https://www.e-bip.org.pl/upload/489.137853.docx

Osoby odpowiedzialne

Autor:Radosław Soldat
Odpowiada:Radosław Soldat
Wytworzył:Radosław Soldat
Data ostatniej zmiany:2022-02-24 08:21:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 29031