Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
drukuj

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach

ul. Aleja Spacerowa 2A

08-500 Ryki

tel: 81 865-10-61

e-mail: ryki.piw@wiw.lublin.pl


 poniedziałek, wtorek, środa, piątek

od godziny 7:00 do godziny 15:00

czwartek od 8:00 do 16:00

__________________________________________________________

ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach informuje, że w dniu 8 kwietnia 2024 r. ukazało się Rozporządzenie nr 2/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rykach, w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu ryckiego.
Treść rozporządzenia dostępna pod linkiem: https://www.e-bip.org.pl/upload/00489/20032/1267780-56687007.pdf

 

PRZESYŁKI ZAWIERAJĄCE PTAKI ŻYWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach informuje, że w związku z występowaniem na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, Poczta Polska S.A. zawiesiła z dniem 2 kwietnia 2024 r. do odwołania przyjmowanie i dostarczanie przesyłek, które zawierają żywe ptaki (pisklęta ptactwa domowego).

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WIOSENNEJ AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIZNIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach, że w dniach 4-17 kwietnia 2024 r. na terenie województwa mazowieckiego planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliznie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach, że w dniach 8-12 kwietnia 2024 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliznie.

Pełna treść komunikatu dostępna pod linkiem: KOMUNIKAT WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIZNIE

 

UWAGA
PODMIOTY PROWADZĄCE SKLEPY ZOOLOGICZNE
NA TERENIE POWIATU RYCKIEGO

W związku z pismem Zastępcy Głownego Lekarza Weterynarii znak
WOZH.420.1.9.2023(3) z dnia 14 marca 2024 r., dotyczącego postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy rejestracji sklepów zoologicznych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach informuje o konieczności złożenia wniosku w tutejszym inspektoracie celem objęcia nadzorem urzędowym działalności polegającej na prowadzeniu działalności
w ramach sklepu zoologicznego.

Pełna treść pisma dotyczącego ww. sprawy dostępna pod linkiem: Pismo do podmiotów prowadzących sklepy zoologiczne na terenie powiatu ryckiego

__________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Zalecenia GLW w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

 

W związku z przedświątecznym wzrostem zapotrzebowania konsumentów na zakup żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej Główny Lekarz Weterynarii zaleca stosowanie ogólnych zasad wynikających z:

 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122);
 2. rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania;
 3. opinii naukowych;
 4. statystyki GUS.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby sprzedaż ryb odbywała się wyłącznie po uprzednim ich uśmierceniu.

 1. Zalecenia dotyczące uśmiercania ryb w punktach sprzedaży detalicznej.

Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, uwzględniający specyfikę tej gromady kręgowców. Zgodnie z raportem EFSA do humanitarnych metod ogłuszenia ryb należą metody mechaniczna i elektryczna.

METODA - Uderzenie w część czołową czaszki lub poddanie działaniu prądu  elektrycznego powodujące utratę przytomności w połączeniu z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją.

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci  (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt). Jest to zakaz bezwzględny, zagrożony sankcją karną z art. 35 ustawy. W związku z tym, miejsce ogłuszania
i uśmiercania karpia w punktach sprzedaży detalicznej powinno być osłonięte lub wydzielone tak, aby uniknąć udziału i obecności osób postronnych.

MIEJSCE - wydzielone pomieszczenie lub miejsce np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem punktu sprzedaży albo namiotu zewnętrznego, który całkowicie zapobiega udziałowi osób postronnych.

 1. Zalecenia dotyczące personelu.
 • ukończone 18 lat,
 • doświadczenie przy hodowli i/lub chowie ryb albo odbyte szkolenie
  z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb (np. szkolenie stanowiskowe)

- w przypadku dystrybucji ryb z udziałem pośrednika, zapewnia on, aby sprzedawca końcowy był przeszkolony z zakresu dobrostanu, ogłuszania
i uśmiercania ryb.

 1. Zalecenia dotyczące warunków przetrzymywania żywych ryb.
 • baseny - szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach,
 • woda - czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin,
 • zagęszczenie - maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody 1kg masy ryby/l wody,
 • optymalna temp. wody 4 - 6 ºC max 10 ºC,
 • ryby bez widocznych uszkodzeń - ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.
 1. Zalecenia dotyczące opakowań stosowanych do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez odbiorców detalicznych.

W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez konsumenta końcowego powinno zawierać wodę - podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji - dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody.

 1. Zalecenia dla odbiorców detalicznych dotyczące przenoszenia żywych ryb po ich zakupie w sklepie.

Zaleca się, aby:

 • czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu był jak najkrótszy,
 • opakowania indywidualnie używane przez klienta w celu przenoszenia ryby żywej spełniały wymagania podane w pkt. 4.

 

__________________________________________________________

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach, przypomina, iż zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075  z późn. zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz. 

 

Informację o padnięciu bydła, owiec, kóz należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rykach          z podaniem danych:

 1. Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia ​
 2. Nr kolczyka padłego zwierzęcia
 3. Data urodzenia zwierzęcia 
 4. Data i godzina padnięcia zwierzęcia
 5. Przyczyna padnięcia zwierzęcia (jeśli jest znana)
 6. Płeć padłego zwierzęcia
 7. Ilość sztuk bydła pozostała w gospodarstwie
 8. Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

Obowiązek zgłoszenia przez posiadacza zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z 2023 r. poz. 1075  z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 2b, kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz  podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub karze grzywny. 

Podstawą do wyrejestrowania bydła w ARiMR jest dokument odbioru padliny wydany przez zakład utylizacyjny.

 

_________________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

 

 

UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY

Informujemy, że obecnie siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rykach
znajduje się przy ul. Aleja Spacerowa 2A w Rykach (dawny budynek KP PSP) -  I piętro.

 

 

____________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________

Wytyczne - zagrożenie wystąpienia obgryzania ogonów u świń / stosowanie materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach informuje o ukazaniu się wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, opracowanych z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

- przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń

- stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

 

 

__________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Radosław Soldat
Odpowiada:Radosław Soldat
Wytworzył:Radosław Soldat
Data ostatniej zmiany:2024-04-11 08:58:04

Archiwum

Data Autor
2024-04-11 08:56 Radosław Soldat zobacz
2024-04-11 08:52 Radosław Soldat zobacz
2024-04-03 10:39 Radosław Soldat zobacz
2024-04-03 09:47 Radosław Soldat zobacz
2024-04-03 09:25 Radosław Soldat zobacz
2024-04-03 09:24 Radosław Soldat zobacz
2024-04-02 08:43 Radosław Soldat zobacz
2024-04-02 08:43 Radosław Soldat zobacz
2024-04-02 08:39 Radosław Soldat zobacz
2024-03-27 13:56 Radosław Soldat zobacz
2024-03-25 13:25 Radosław Soldat zobacz
2024-03-25 13:24 Radosław Soldat zobacz
2024-03-25 13:24 Radosław Soldat zobacz
2024-03-25 13:23 Radosław Soldat zobacz
2024-03-25 13:22 Radosław Soldat zobacz
2024-02-09 10:58 Radosław Soldat zobacz
2024-02-09 10:58 Radosław Soldat zobacz
2024-01-16 09:55 Radosław Soldat zobacz
2024-01-16 09:54 Radosław Soldat zobacz
2024-01-12 12:21 Radosław Soldat zobacz
2024-01-12 12:20 Radosław Soldat zobacz
2023-12-29 09:20 Radosław Soldat zobacz
2023-12-29 09:18 Radosław Soldat zobacz
2023-12-13 09:46 Radosław Soldat zobacz
2023-12-04 12:34 Radosław Soldat zobacz
2023-12-04 12:34 Radosław Soldat zobacz
2023-12-04 12:33 Radosław Soldat zobacz
2023-11-20 08:55 Radosław Soldat zobacz
2023-10-13 09:11 Radosław Soldat zobacz
2023-10-13 09:10 Radosław Soldat zobacz
2023-10-13 09:08 Radosław Soldat zobacz
2023-10-13 09:08 Radosław Soldat zobacz
2023-10-13 09:05 Radosław Soldat zobacz
2023-10-13 09:05 Radosław Soldat zobacz
2023-10-13 09:04 Radosław Soldat zobacz
2023-10-04 12:49 Radosław Soldat zobacz
2023-10-04 12:47 Radosław Soldat zobacz
2023-09-21 13:49 Radosław Soldat zobacz
2023-09-21 13:49 Radosław Soldat zobacz
2023-09-21 13:49 Radosław Soldat zobacz
2023-09-21 13:47 Radosław Soldat zobacz
2023-08-30 14:49 Radosław Soldat zobacz
2023-08-30 14:49 Radosław Soldat zobacz
2023-08-03 09:54 Radosław Soldat zobacz
2023-08-03 09:53 Radosław Soldat zobacz
2023-08-02 13:15 Radosław Soldat zobacz
2023-08-02 13:14 Radosław Soldat zobacz
2023-08-02 13:11 Radosław Soldat zobacz
2023-07-27 11:14 Radosław Soldat zobacz
2023-07-27 11:13 Radosław Soldat zobacz
2023-07-27 11:13 Radosław Soldat zobacz
2023-07-27 11:12 Radosław Soldat zobacz
2023-07-27 11:12 Radosław Soldat zobacz
2023-07-27 11:11 Radosław Soldat zobacz
2023-06-20 10:22 Radosław Soldat zobacz
2023-06-20 10:19 Radosław Soldat zobacz
2023-04-24 13:15 Radosław Soldat zobacz
2023-04-24 13:15 Radosław Soldat zobacz
2023-04-24 11:05 Radosław Soldat zobacz
2023-04-24 11:04 Radosław Soldat zobacz
2023-04-04 11:24 Radosław Soldat zobacz
2023-04-04 11:24 Radosław Soldat zobacz
2023-03-15 10:34 Radosław Soldat zobacz
2023-03-15 10:34 Radosław Soldat zobacz
2023-01-17 10:06 Radosław Soldat zobacz
2023-01-17 10:05 Radosław Soldat zobacz
2023-01-10 13:24 Radosław Soldat zobacz
2023-01-10 13:23 Radosław Soldat zobacz
2023-01-10 13:22 Radosław Soldat zobacz
2023-01-10 13:02 Radosław Soldat zobacz
2022-11-07 11:04 Radosław Soldat zobacz
2022-11-07 11:03 Radosław Soldat zobacz
2022-08-19 13:19 Radosław Soldat zobacz
2022-08-19 13:19 Radosław Soldat zobacz
2022-08-03 09:52 Radosław Soldat zobacz
2022-08-03 09:52 Radosław Soldat zobacz
2022-05-19 10:19 Radosław Soldat zobacz
2022-05-19 10:19 Radosław Soldat zobacz
2022-04-28 11:18 Radosław Soldat zobacz
2022-04-28 11:16 Radosław Soldat zobacz
2022-03-09 13:26 Radosław Soldat zobacz
2022-03-09 13:17 Radosław Soldat zobacz
2022-03-09 13:16 Radosław Soldat zobacz
2022-03-01 16:45 Radosław Soldat zobacz
2022-03-01 16:44 Radosław Soldat zobacz
2022-02-26 18:20 Radosław Soldat zobacz
2022-02-26 18:19 Radosław Soldat zobacz
2022-02-26 18:18 Radosław Soldat zobacz
2022-02-09 08:42 Radosław Soldat zobacz
2022-02-09 08:41 Radosław Soldat zobacz
2022-01-21 11:24 Radosław Soldat zobacz
2022-01-21 11:24 Radosław Soldat zobacz
2022-01-21 11:23 Radosław Soldat zobacz
2022-01-19 11:48 Radosław Soldat zobacz
2022-01-19 11:47 Radosław Soldat zobacz
2022-01-19 11:41 Radosław Soldat zobacz
2022-01-19 11:38 Radosław Soldat zobacz
2022-01-14 11:36 Radosław Soldat zobacz
2022-01-14 11:34 Radosław Soldat zobacz
2022-01-14 11:27 Radosław Soldat zobacz
2022-01-14 11:11 Radosław Soldat zobacz
2021-12-17 11:54 Radosław Soldat zobacz
2021-12-09 09:02 Radosław Soldat zobacz
2021-12-09 09:02 Radosław Soldat zobacz
2021-11-24 10:16 Radosław Soldat zobacz
2021-11-24 10:14 Radosław Soldat zobacz
2021-11-12 12:04 Radosław Soldat zobacz
2021-11-12 12:03 Radosław Soldat zobacz
2021-11-12 12:03 Radosław Soldat zobacz
2021-10-26 20:46 Radosław Soldat zobacz
2021-10-26 20:45 Radosław Soldat zobacz
2021-10-25 19:39 Radosław Soldat zobacz
2021-10-25 19:37 Radosław Soldat zobacz
2021-10-15 10:49 Radosław Soldat zobacz
2021-10-15 10:48 Radosław Soldat zobacz
2021-09-09 10:57 Radosław Soldat zobacz
2021-09-09 10:57 Radosław Soldat zobacz
2021-09-07 11:05 Radosław Soldat zobacz
2021-09-07 11:04 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:39 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:38 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:37 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:34 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:33 Radosław Soldat zobacz
2021-08-27 10:31 Radosław Soldat zobacz
2021-08-13 08:53 Radosław Soldat zobacz
2021-08-13 08:52 Radosław Soldat zobacz
2021-08-13 08:47 Radosław Soldat zobacz
2021-08-13 08:46 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:18 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:17 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:17 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:10 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:07 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:03 Radosław Soldat zobacz
2021-07-29 11:02 Radosław Soldat zobacz
2021-06-24 09:29 Radosław Soldat zobacz
2021-06-24 09:28 Radosław Soldat zobacz
2021-06-02 13:00 Radosław Soldat zobacz
2021-06-02 13:00 Radosław Soldat zobacz
2021-05-31 11:00 Radosław Soldat zobacz
2021-05-31 11:00 Radosław Soldat zobacz
2021-05-31 10:58 Radosław Soldat zobacz
2021-05-14 12:48 Radosław Soldat zobacz
2021-05-14 12:48 Radosław Soldat zobacz
2021-05-14 12:47 Radosław Soldat zobacz
2021-05-14 12:46 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:28 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:27 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:26 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:26 Radosław Soldat zobacz
2021-05-10 10:22 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 14:07 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 14:07 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 14:06 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 11:01 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 11:00 Radosław Soldat zobacz
2021-05-07 10:59 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:05 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:05 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:04 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:04 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 13:01 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:59 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:54 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:53 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:48 Radosław Soldat zobacz
2021-04-28 12:47 Radosław Soldat zobacz
2021-04-22 11:56 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:53 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:53 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:52 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:52 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 11:50 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 10:32 Wioleta Wnuk zobacz
2021-04-22 10:28 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:11 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:10 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:10 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:10 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:10 Wioleta Wnuk zobacz
2021-02-17 13:09 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:31 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:31 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:30 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:30 Wioleta Wnuk zobacz
2020-12-10 15:28 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:44 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:44 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:43 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:42 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:40 Wioleta Wnuk zobacz
2020-06-17 13:38 Wioleta Wnuk zobacz
2020-05-22 11:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-05-22 11:51 Wioleta Wnuk zobacz
2020-05-22 11:40 Wioleta Wnuk zobacz
2020-05-22 11:39 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:24 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:23 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:23 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:23 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:22 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:22 Wioleta Wnuk zobacz
2020-04-21 12:19 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-23 10:47 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-23 10:46 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-23 10:44 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:57 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:56 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:54 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:53 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-13 14:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 09:27 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 09:26 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 09:25 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 07:48 Wioleta Wnuk zobacz
2020-03-12 07:47 Wioleta Wnuk zobacz
2020-02-13 13:40 Wioleta Wnuk zobacz
2020-02-13 13:39 Wioleta Wnuk zobacz
2020-02-13 13:37 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-17 12:52 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-17 12:51 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-17 12:47 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:33 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:31 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:29 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:28 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:28 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:25 Wioleta Wnuk zobacz
2020-01-08 12:19 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:15 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:15 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:14 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:14 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:13 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:13 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:12 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:12 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:12 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:11 Wioleta Wnuk zobacz
2019-11-20 11:11 Wioleta Wnuk zobacz
2019-10-23 11:04 Wioleta Wnuk zobacz
2019-10-23 11:03 Wioleta Wnuk zobacz
2019-10-23 11:01 Wioleta Wnuk zobacz
2019-10-17 13:00 Wioleta Wnuk zobacz
2019-08-21 08:46 Wioleta Wnuk zobacz
2019-08-19 14:57 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-08-19 14:56 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-08-19 14:52 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-07-19 12:20 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-07-19 12:18 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-05-31 11:58 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-05-31 11:57 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-02-04 11:57 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-02-04 11:56 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-01-18 09:25 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-01-18 09:18 Jerzy Wojtaś zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5798