Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
drukuj

Pliki do pobrania

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii
dla myśliwych

Dotyczące postępowania podczas
polowań na ptactwo łowne,
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

 

 

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz

unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów

lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:

  • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:

-          znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),

-          obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego - skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się), do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) - zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,

 
  • Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,
  • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
  • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
  • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
  • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
  • Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Radosław Soldat
Odpowiada:Radosław Soldat
Wytworzył:Radosław Soldat
Data ostatniej zmiany:2024-02-15 08:52:01

Archiwum

Data Autor
2024-02-13 13:09 Radosław Soldat zobacz
2023-06-19 12:23 Radosław Soldat zobacz
2020-03-24 12:23 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-02-13 13:20 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-02-13 13:19 Jerzy Wojtaś zobacz
2019-02-13 13:18 Jerzy Wojtaś zobacz
2016-12-16 12:55 Jerzy Wojtaś zobacz
2016-12-16 12:54 Jerzy Wojtaś zobacz
2016-12-16 12:54 Jerzy Wojtaś zobacz
2016-11-16 14:35 Jerzy Wojtaś zobacz
2014-08-25 11:09 Jerzy Wojtaś zobacz
2014-08-25 11:09 Jerzy Wojtaś zobacz
2014-08-25 11:06 Jerzy Wojtaś zobacz
2014-05-23 11:43 Jerzy Wojtaś zobacz
2014-05-23 11:41 Jerzy Wojtaś zobacz
2014-05-23 11:35 Jerzy Wojtaś zobacz
2014-02-17 10:37 Jerzy Wojtaś zobacz
2014-02-17 10:37 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-11-26 13:20 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-11-26 13:19 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-10-14 13:42 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-10-14 13:42 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-08-20 08:44 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-08-20 07:45 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-07-17 07:29 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-01-29 08:17 Jerzy Wojtaś zobacz
2013-01-28 11:47 Jerzy Wojtaś zobacz
2012-11-28 08:42 Jerzy Wojtaś zobacz
2012-10-16 07:28 Jerzy Wojtaś zobacz
2012-10-16 07:27 Jerzy Wojtaś zobacz
2012-09-18 12:30 Jerzy Wojtaś zobacz
2012-09-14 17:42 Jerzy Wojtaś zobacz
2012-09-12 14:35 Jerzy Wojtaś zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2564