Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
drukuj

Archwium - Ubój świń na użytek własny

Wymagania dotyczące uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Dopuszcza się dokonywanie uboju świń we własnym gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

 Hodowca zobowiązany jest zgłosić zamiar uboju świni do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem.

 Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza świń poddawanych ubojowi,

b) liczbę świń poddawanych ubojowi,

c) numer identyfikacyjny świni (kolczyk lub tatuaż),

d) miejsce i termin uboju,

e) imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

f) numer telefonu,

g) w przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na obszarze zagrożenia (tzw. obszar niebieski) lub na obszarze objętym ograniczeniami (tzw. obszar czerwony) lub na obszarze ochronnym (tzw. obszar żółty), dodatkowo hodowca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF obowiązkowe jest przeprowadzenie badania przedubojowego i poubojowego włącznie z badaniem mięsa w kierunku włośni. Koszty badania ponosi hodowca.

W przypadku gdy gospodarstwo znajduje się na obszarze zagrożenia (tzw. obszar niebieski), obowiązkowe jest pobranie próbki krwi do badania w kierunku ASF. Jeśli gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami (tzw. obszar czerwony) lub obszarze ochronnym (tzw. obszar żółty) o konieczności pobrania próbki decyduje urzędowy lekarz weterynarii. Pobieranie próbek oraz ich badanie organizuje właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii.

Urzędowy lekarz weterynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii do badania zwierząt i mięsa, zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o wyniku badania w kierunku włośni. Jeśli gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, urzędowy lekarz weterynarii ma obowiązek wydać dodatkowe zaświadczenie o wyniku badania przedubojowego i poubojowego.

 

 Hodowca, który dokonał uboju świni w celu pozyskania mięsa na użytek własny, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do właściwego miejscowo oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od dokonania uboju.

 Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ubojem zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny, powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości od 100 zł do 2000 zł.

Lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny w powiecie ryckim

Lp.

Imię i nazwisko lekarza

Nazwa zakładu

Telefon

1.

Andrzej Maciej Szabłowski

Gabinet Weterynaryjny

ul. Żytnia 22, 08-500 Ryki

81 865 15 86

501 429 519

2.

Jan Kozłowicz

Gabinet Weterynaryjny Jan Kozłowicz

Ułęż 93, 08-504 Ułęż

81 866 70 89

601 169  957

3.

Łukasz Woźniak

Gabinet Weterynaryjny „Na Długiej” lek. wet. Łukasz Woźniak

ul. Długa 36, 08-550 Kłoczew

889 719 009

4.

Marek Postrzech

Przychodnia Weterynaryjna „ESCULAP”       Marek Postrzech

ul. Wiślana 28, 08-530 Dęblin

81 883 23 44

604 776 607


Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny: https://www.e-bip.org.pl/upload/489.137853.docx

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jerzy Wojtaś
Odpowiada:Jerzy Wojtaś
Wytworzył:Jerzy Wojtaś
Data ostatniej zmiany:2018-06-21 13:20:05
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 29031