Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
drukuj

Archwium - Tryb działania

Tryb działania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego określają w szczególności następujące przepisy:

  1. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2567, z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
  4. akty wykonawcze do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  5. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrołęce
  6. Regulamin organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrołęce

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Domańska
Odpowiada:Iwona Domańska
Wytworzył:Katarzyna Kownacka, Agnieszka Zalewska
Data ostatniej zmiany:2013-02-06 13:03:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 406