Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Archwium - Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

Spis treści:
Rozdział I. Postanowienia ogólne (s. 3)

Rozdział II. Zasady zrządzania administracją Uczelni (s. 5)

 1. Zasady zarządzania jednostkami organizacyjnymi (s. 5)
 2. Zasady przyjmowania i zdawania funkcji (s. 7)
 3. Podpisywanie korespondencji i sprawozdawczości (s. 7)
 4. Delegowanie zadań, obowiązków i uprawnień (s. 8)
 5. Filie (s. 8)

Rozdział III. Struktura organizacyjna Uczelni (s. 9)

Rozdział IV. Zakresy działania administracji Uczelni (s. 15)

 1. Zakres działania Rektora (s. 15)
 2. Zakres działania Prorektorów (s. 16)
 3. Zakres działania dziekana (s. 18)
 4. Zakres działania Kierownika Filii w Ełku (s. 20)
 5. Zakres działania kierownika katedry/zakładu (s. 21)
 6. Zakres działania jednostek ogólnouczelnianych i kierowników jednostek ogólnouczelnianych (s. 22)

Rozdział V. Zakresy działania jednostek administracji i stanowisk (s. 24)

 1. Zakres działania jednostek administracji bezpośrednio podległych Rektorowi (s. 24)
 2. Zakres działania jednostek administracji podległych Prorektorowi ds. Współpracy z Praktyką gospodarczą (s. 34)
 3. Zakres działania jednostek administracji podległych Prorektorowi ds. Dydaktyki i Współpracy z zagranicą (s. 35)
 4. Zakres działania jednostek prowadzących działalność gospodarczą (s.41)
 5. Zakres działania jednostek administracji Filii (s. 43)
 6. Zakresy działania dziekanatów i kierowników dziekanatów (s. 45)
 7. Zakresy działania sekretariatów (s. 49)

Rozdział VI. Postanowienia końcowe (s. 49)

Załącznik nr 1 – Symbolika jednostek organizacyjnych (s. 50)

Załącznik nr 2 – Schemat organizacyjny Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

                         w Białymstoku (s. 52)

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Krzycka
Odpowiada:Ewa Krzycka
Wytworzył:Ewa Krzycka
Data ostatniej zmiany:2019-07-17 15:40:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2694