Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKIUWAGA!!!


Zamawiający informuje, że w pkt 12.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia błędnie określił sposób opakowania oferty.

Prawidłowy zapis:

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Dostawa koparko-ładowarki“

Nr sprawy: ZDP.342.2.2017.JM

Nie otwierać przed dniem 27.03.2017 r., godz. 12.00


 Dodano protokół z otwarcia ofert

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Iskra
Odpowiada:Dariusz Iskra
Wytworzył:Dariusz Iskra
Data ostatniej zmiany:2017-03-27 13:27:09
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 23619