Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
drukuj

Nabór

!!! dodano informację o wyniku naboru !!!

 

!!! dodano listę kandydatów spełniających wymogi formalne !!!

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmiński

ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark Warmiński

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

 

 

 

 

Aplikacje w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów”

należy złożyć do dnia 11 marca 2022 r. do godz. 15.00 na adres:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim

ul. Leśna 17

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu oraz niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 767 00 10.

Kandydaci zakwalifikowani  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych.

Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Informacje o kandydatach określone w ogłoszeniu, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                     mgr inż. Dariusz Iskra   

 

Lidzbark Warmiński  01.03.2022 r.

 

Szczegóły w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  1.  

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Iskra
Odpowiada:Dariusz Iskra
Wytworzył:Dariusz Iskra
Data ostatniej zmiany:2022-03-18 12:46:07

Archiwum

Data Autor
2022-03-14 13:58 Dariusz Iskra zobacz
2022-03-02 13:05 Dariusz Iskra zobacz
2020-11-18 08:09 Dariusz Iskra zobacz
2020-11-17 14:25 Dariusz Iskra zobacz
2020-11-06 13:35 Dariusz Iskra zobacz
2020-11-06 13:33 Dariusz Iskra zobacz
2019-11-19 14:18 Dariusz Iskra zobacz
2019-11-06 14:00 Dariusz Iskra zobacz
2019-11-04 14:10 Dariusz Iskra zobacz
2019-10-22 14:41 Dariusz Iskra zobacz
2019-10-22 14:37 Dariusz Iskra zobacz
2016-08-22 13:54 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2895