drukuj

Archwium - Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu-Ochrona mienia Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: HURTOWA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ

SIWZ

SIWZ Zał. NR.1

Odpowiedź na zapytanie

Wyniki postępowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Na jacht motorowy dla Żeglugi Ostródzko Elbląskiej

SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Na produkty naftowe, paliwo, energię elektryczną i inne źródła energii dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
SIWZ


Zawiadomienie o wyniku postępowania


OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU: OCHRONA MIENIA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ W OSTRÓDZIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

 WYNIK POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UBEZPIECZNIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ

SIWZ_ubezpieczenie majątku i innych interesów 18.02.2014

 

 

Pliki

odpowiedz internet.pdf
siwz dostawa paliwa.pdf
Ogloszenie o zamowieniu na dostawe paliwa.pdf
SIWZ
Żegluga wynik postępowania na stronę.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu na produkty naftowe, paliwo, energię elektryczną i inne źródła energii
siwz i załączniki.pdf
Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
Żegluga wynik postępowania.pdf
ogłoszenie.pdf
dokumentacja przetargowa.pdf
zawiadominie o wyniku jacht.pdf
ogłoszenie dostawa paliw do statkow.pdf
SIWZ2012 - paliwa do statkow.pdf
Załaczniki do SIWZ paliwa do statkow.pdf
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf
Żegluga wynik postępowania.pdf
ogłoszenie.pdf
ochrona_mienia_formularz ofertowy.pdf
_ochrona_mienia_oswiad._zgodne_z_art._24_ust._1_pzp.pdf
ochrona_mienia_oswiad._zgodne_z_art._22_ust._1_pzp.pdf
ochrona_mienia_wykaz_wykonanych_uslug.pdf
ochrona_mienia_projekt_umowy_.pdf
ochrona_mienia_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia1.pdf
siwz
Żegluga wynik postępowania .pdf
2 OGŁOSZENIE_PALIWA
2 SIWZ_PALIWA
2 ZAŁ_1
2 ZAŁ_2
2 ZAŁ_3
2 ZAŁ_4
2 ZAŁ_5
ogłoszenie.pdf
ochrona_mienia_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia1.pdf
_ochrona_mienia_oswiad._zgodne_z_art._24_ust._1_pzp.pdf
ochrona_mienia_formularz ofertowy.pdf
ochrona_mienia_projekt_umowy_.pdf
ochrona_mienia_oswiad._zgodne_z_art._22_ust._1_pzp.pdf
ochrona_mienia_wykaz_wykonanych_uslug.pdf
oświadczenie PFRON.pdf
załącznik nr 7- wzór wykazu osób.pdf
zawiadomienie o wyborze oferty1.pdf
Żegluga wynik postępowania na stronę.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu_ubezpieczenie majątku i innych interesów.pdf
SIWZ_ubezpieczenie majątku i innych interesów 18.02.2014.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Gołębiewski
Odpowiada:Marek Gołębiewski
Wytworzył:Marek Gołębiewski
Data ostatniej zmiany:2014-02-18 16:20:16
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 11579