drukuj

Przetargi

Żegluga Ostródzko-Elbląska

Sp. z o.o.  w Ostródzie

 

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016.


Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie  Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49    lub   przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49  w terminie  do dnia 31.10.2016 r.
PRZETARGI 2016

SIERPIEŃ 3/2016

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej pt. „Koncepcja zmniejszenia emisyjności transportu miejskiego w Ostródzie”, na potrzeby przygotowania aplikacyjnej i wykonawczej dokumentacji technicznej oraz wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji.

ZAPYTANIE OFERTOWE POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 POBIERZ PLIKMAJ 2/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZUE
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE  POBIERZ PLIK

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY     POBIERZ PLIK


MAJ 1/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZUE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 6 ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU KOMISJI PRZETARGOWEJ  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 7 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE  POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY     POBIERZ PLIK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   POBIERZ PLIKPRZETARGI 2015

KWIECIEŃ 2/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWYPOBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK

KWIECIEŃ 1/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY POBIERZ PLIK

Pytania i odpowiedzi do przetargu POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIEO WYBORZE OFERTY POBIERZ PLIK


ARCHIWUM PRZETARGI 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
 
Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49 lub przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 w terminie do dnia 21.10.2014 r.
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@zegluga.com.pl
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA :HURTOWA DOSTAWA AUTOGAZU DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO ELBLASKIEJ

SIWZ ZP 4 14-04-2014

ZAŁ NR1 DO SIWZ ZP 4

ZAŁ NR2 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR4 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR5 DO SIWZ ZP4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: HURTOWA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ

SIWZ ZP 3  14-04-2014

ZAŁ NR 1 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 2 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 4 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 5 DO SIWZ ZP 3


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UBEZPIECZNIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ

SIWZ_ubezpieczenie majątku i innych interesów 05.03.2014

Załącznik nr10 Bilans

Załącznik nr10 SIWZ F01 III kwartał 2013r

Załącznik nr10 KRS

Załącznik nr10 Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

Artykuły

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Gołębiewski
Odpowiada:Marek Gołębiewski
Wytworzył:Marek Gołębiewski
Data ostatniej zmiany:2016-09-30 19:37:32

Archiwum

Data Autor
2016-08-16 12:32 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-16 12:30 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-11 15:13 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:32 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:31 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:28 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:27 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:22 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:20 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 14:48 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 10:22 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 10:19 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:24 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:23 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:21 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:21 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:17 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:02 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 22:41 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 22:40 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 21:48 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 21:40 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 21:39 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 21:26 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:57 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:56 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:46 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:32 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:24 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:37 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:36 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:25 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:15 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:13 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 19:15 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 19:04 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 19:02 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 19:01 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 09:04 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 09:04 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 09:03 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:56 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:34 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:33 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:32 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:31 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:28 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:27 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:25 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:21 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:18 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:18 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:16 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:08 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:27 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:23 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:21 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:17 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:16 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:49 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:46 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:45 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:44 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:40 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:39 Marek Gołębiewski zobacz
2015-06-01 15:00 Marek Gołębiewski zobacz
2015-06-01 14:59 Marek Gołębiewski zobacz
2015-05-26 15:33 Marek Gołębiewski zobacz
2015-05-26 15:32 Marek Gołębiewski zobacz
2015-05-26 15:30 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:20 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:19 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:16 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:16 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:15 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-23 10:45 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-23 10:44 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:11 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:08 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:07 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:06 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:05 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:04 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-12 21:39 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-12 21:37 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-12 21:34 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-12 21:28 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-30 14:51 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-30 14:51 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-30 14:43 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-30 14:42 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-25 14:08 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-25 14:03 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-25 14:02 Marek Gołębiewski zobacz
2014-09-30 10:13 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:38 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:35 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:33 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:14 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:13 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:13 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:05 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:03 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:00 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:56 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:54 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:48 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:47 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:47 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:40 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:07 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:00 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:38 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:35 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:34 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:33 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:32 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:30 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 12:53 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 12:51 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 12:49 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 12:47 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-04 17:12 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-04 17:08 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-04 17:07 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-04 17:03 Marek Gołębiewski zobacz
2014-02-18 16:20 Marek Gołębiewski zobacz
2014-02-18 15:58 Marek Gołębiewski zobacz
2014-01-30 11:38 Marek Gołębiewski zobacz
2013-11-27 13:30 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-12 13:57 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-12 13:50 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-12 13:47 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-06 10:01 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-06 09:51 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-01-25 19:30 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-01-25 15:03 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-01-25 14:56 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-01-25 14:10 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:31 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:25 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:25 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:23 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 12:50 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-11-06 10:09 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-11-06 10:05 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-11-06 10:05 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-11-06 10:02 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-23 09:35 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-23 09:30 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-23 09:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-23 09:22 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-22 20:03 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-22 19:51 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-22 19:36 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-14 11:47 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-14 11:46 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-06 10:42 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-06 10:37 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-01 14:18 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-01 14:16 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-25 14:44 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-25 14:43 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-14 21:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-14 15:21 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-14 14:29 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-04-06 12:33 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-04-06 12:33 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-04-06 12:32 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-04-06 12:31 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-03-26 16:41 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-03-26 16:40 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 13:17 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 13:16 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 13:10 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 13:09 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 12:48 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-02 12:59 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-02 12:58 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-02 12:56 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-02 12:52 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-01-12 14:37 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-01-12 14:36 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-01-12 14:33 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:33 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:31 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:27 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:25 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:13 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:12 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 11:54 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 11:49 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-08 13:10 Marcin Markowicz zobacz
2011-12-08 13:09 a zobacz
2011-12-08 13:08 a zobacz
2011-12-08 13:08 a zobacz
2011-12-08 13:04 a zobacz
2011-09-13 20:37 a zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 11512