Biuletyn Informacji Publicznej
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
drukuj

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania „Budowa pawilonu handlowo-usługowego przy stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Grunwaldzkiej na działce nr. 186/5 obr. 10 m. Ostróda”.

https://portal.smartpzp.pl/zegluga/public/postepowanie?postepowanie=29697132

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2022 r.

Plan postępowań 2022

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie
ZP/ZOE/07/2021

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie podstawowym, o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

Świadczenie usługi opracowania i wdrożenia strategii marki oraz przeprowadzenie działań z zakresu e-marketingu

https://portal.smartpzp.pl/zegluga 

 

 

Ogłoszenie
ZP/ZOE/06/2021

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie podstawowym, o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

Świadczenie usługi opracowania i wdrożenia strategii marki oraz przeprowadzenie działań z zakresu e-marketingu

https://portal.smartpzp.pl/zegluga 

 

Ogłoszenie

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP

Hurtowy zakup wraz z  dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie
https://portal.smartpzp.pl/zegluga 

 

 

 

Ogłoszenie

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie podstawowym, o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

DOZÓR OBIEKTÓW I MIENIA
ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O.
W OSTRÓDZIE
https://portal.smartpzp.pl/zegluga

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie podstawowym, o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych
na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023

https://portal.smartpzp.pl/zegluga

 

 

 

Ogłoszenie

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie podstawowym, o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

DOZÓR OBIEKTÓW I MIENIA
ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O.
W OSTRÓDZIE
https://portal.smartpzp.pl/zegluga

 

 

 

Ogłoszenie

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie podstawowym, o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej

https://portal.smartpzp.pl/zegluga

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego mienie Spółki.

 

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego mienie Spółki.

 

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów stanowiących mienie Spółki.

 

Ogłoszenie o przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów stanowiących mienie Spółki.

 

Ogłoszenie o przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony  "Dozór obiektów i mienia Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie" ZP/ZOE/03/2020 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Pytania do SIWZ [1]

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa

 

 

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż autobusów stanowiących mienie spółki

Ogłoszenie o przetargu

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż autobusów stanowiących mienie spółki

Ogłoszenie o przetargu

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe
na dostawę tablic pamiątkowych do projektu
"Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

ZP/ZOE/02/2020

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Umowa

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż autobusów stanowiących mienie Spółki

Ogłoszenie o przetargu 

Informacja o unieważnieniu

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

ZP/ZOE/01/2020

Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Załącznik nr 4 do SIWZ

7. Załącznik nr 5 do SIWZ

8. Załącznik nr 6 do SIWZ

9. Pytania i odpowiedzi do SIW

10. Modyfikacja SIWZ [1]

11. Formularz oferty po modyfikacji SIWZ

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Informacja o wyniku postępowania

15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

ZP/ZOE/16/2019

"Hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej sp. z o.o. w Ostródzie"

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2 

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 5a

załącznik nr 6

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Formularz oferty po modyfikacji SIWZ

Odpowiedzi na pytania wykonawców 2

zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty (zaktualizowany w dn. 24.01.2020 r.)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

Modyfikacja SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert 2

Klucz publiczny/ szyfrowanie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja uzupełniająca z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

ZP/ZOE/15/2019

„ Budowa instalacji powietrznych gazowych pomp ciepła wraz z kotłem, instalacją gazową oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

ZP/ZOE/14/2019

„ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja (dostawa i montaż) instalacji oświetlenia wewnętrznego w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania [1]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa

 

 

Przetarg nieograniczony 

Ogłoszenie nr 610362-N-2019 z dnia 2019-10-15 r.

ZP/ZOE/13/2019

„ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja (dostawa i montaż) instalacji oświetlenia wewnętrznego w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 2a

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

Załacznik nr 7

Załacznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie

Ogłasza przetarg ofertowy na zakup materiałów - stali - pochodzących z kadłubów łodzi, stanowiących mienie Spółki

 

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Zapytanie ofertowe

"Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-Koni."

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi [1]

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu 

ZP/ZOE/10/2019 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów stanowiących mienie spółki 

 

Ogłoszenie 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

Ogłoszenie nr 586812-N-2019

Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych (segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew.186/5, obr.0010, jedn. ew.281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie, w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania [1]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 586066-N-2019

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na: Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-Koni".

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowlanego oraz zarzadzanie projektem „Poprawa efektywności energetycznej
w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków UE.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Protokół z otwarcia ofert

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 570139-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty przygotowawcze do ocieplenia ścian wolnostojącego budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. Ew. 281501_1 Miasto Ostróda” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załącznik nr 6

Załacznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załacznik nr 10

 

Informacja o wynikach postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu informacji o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510169109

Umowa

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 571040-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „Ocieplenie dachów wolnostojącego budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku poistepowania [1]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510169194

Umowa

 


Ogłoszenie nr 571224-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „Ocieplenie ścian oraz roboty uzupełniające przy termomodernizacji wolnostojącego budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania [1]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510169270

Umowa

 

 

 

Ogłoszenie nr 572136-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: Finansowanie w formie leasingu zakupu 6 szt. używanych autobusów marki Solaris

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [1] 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [2] 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [3]

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [4]

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [5]

Informacja o zmianie treści SIWZ 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [6]

Załącznik nr 1 do pytania [6] do SIWZ

Załącznik nr 2 do pytania [6] do SIWZ

Załącznik nr 3 do pytania [6] do SIWZ

Załącznik nr 4 do pytania [6] do SIWZ

Załącznik nr 5 do pytania [6] do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [7]

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [8]

Załącznik nr 1 do pytania [8] do SIWZ

Załącznik nr 2 do pytania [8] do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [9]

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [10]

Informacja z otwarcia ofert 

Upoważnienie 

Informacja o wyniku postępowania

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa Leasingu Operacyjnego nr 298578

Umowa Leasingu Operacyjnego nr 298579; 298582; 298580; 298581

 

 

 

Ogłoszenie nr 573293-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych (segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [1]

 

Informacja z otwrcia ofert

Informacja o wyniku postępowania 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert

Unieważnienie postępowania 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 576290-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińskomazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ [1]

Upoważnienie

 

Informacja z otwrcia ofert

Informacja o wyniku postępowania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

umowa

 

 

 

Artykuły

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paulina Makar
Odpowiada:Paulina Makar
Wytworzył:Paulina Makar
Data ostatniej zmiany:2022-06-08 14:12:52

Archiwum

Data Autor
2022-03-04 12:03 Paulina Makar zobacz
2022-03-04 12:03 Paulina Makar zobacz
2022-03-04 12:02 Paulina Makar zobacz
2022-03-04 12:01 Paulina Makar zobacz
2021-11-29 14:16 Paulina Makar zobacz
2021-11-17 14:05 Paulina Makar zobacz
2021-11-12 09:19 Paulina Makar zobacz
2021-08-12 13:23 Iga Koprowska zobacz
2021-08-12 13:22 Paulina Makar zobacz
2021-07-22 16:00 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-07-20 13:58 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-05-10 15:21 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-03-02 13:42 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-03-02 13:41 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-03-02 13:41 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-26 13:22 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-26 13:22 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-26 13:22 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-19 13:30 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-19 13:29 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-19 13:24 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-19 13:24 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-17 13:16 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-17 13:15 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-02 13:16 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-02 13:15 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-12-21 13:33 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-12-21 13:33 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-12-17 15:47 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-12-17 15:46 Paulina Makar zobacz
2020-12-02 13:29 Paulina Makar zobacz
2020-12-02 13:28 Paulina Makar zobacz
2020-11-27 15:52 Paulina Makar zobacz
2020-11-27 15:52 Paulina Makar zobacz
2020-11-26 15:26 Paulina Makar zobacz
2020-11-26 15:25 Paulina Makar zobacz
2020-11-26 15:25 Paulina Makar zobacz
2020-11-10 13:12 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-11-10 13:11 Paulina Makar zobacz
2020-08-12 12:38 Paulina Makar zobacz
2020-08-12 12:37 Paulina Makar zobacz
2020-08-04 11:51 Paulina Makar zobacz
2020-08-04 11:49 Paulina Makar zobacz
2020-08-04 11:48 Paulina Makar zobacz
2020-08-03 14:50 Paulina Makar zobacz
2020-08-03 14:49 Paulina Makar zobacz
2020-07-29 11:11 Paulina Makar zobacz
2020-07-29 11:10 Paulina Makar zobacz
2020-07-17 14:37 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-07-17 14:36 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-07-17 14:05 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-07-17 14:02 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-06-02 11:55 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-06-02 11:54 Paulina Makar zobacz
2020-06-02 11:53 Paulina Makar zobacz
2020-05-29 14:28 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-29 14:28 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-28 14:03 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-28 14:03 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-27 14:23 Paulina Makar zobacz
2020-05-27 14:22 Paulina Makar zobacz
2020-05-21 12:41 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-21 12:40 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-19 14:42 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-19 14:41 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-19 14:35 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-05-19 14:34 Paulina Makar zobacz
2020-05-18 13:40 Paulina Makar zobacz
2020-05-18 13:40 Paulina Makar zobacz
2020-05-14 09:20 Paulina Makar zobacz
2020-05-14 09:19 Paulina Makar zobacz
2020-05-14 09:19 Paulina Makar zobacz
2020-05-11 12:39 Paulina Makar zobacz
2020-05-11 12:38 Paulina Makar zobacz
2020-05-11 12:36 Paulina Makar zobacz
2020-05-05 12:17 Paulina Makar zobacz
2020-05-05 12:16 Paulina Makar zobacz
2020-04-29 13:41 Paulina Makar zobacz
2020-04-29 13:41 Paulina Makar zobacz
2020-04-22 12:08 Paulina Makar zobacz
2020-04-22 12:07 Paulina Makar zobacz
2020-04-16 13:23 Paulina Makar zobacz
2020-04-16 13:22 Paulina Makar zobacz
2020-04-01 08:08 Paulina Makar zobacz
2020-04-01 08:07 Paulina Makar zobacz
2020-03-31 11:41 Paulina Makar zobacz
2020-03-31 11:40 Paulina Makar zobacz
2020-03-31 11:39 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:31 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:30 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:29 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:29 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:28 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:22 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:21 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:20 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:19 Paulina Makar zobacz
2020-03-26 11:18 Paulina Makar zobacz
2020-03-03 12:05 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-03-03 12:04 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-17 12:48 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-17 12:48 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-17 12:48 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-14 12:52 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-14 12:52 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-14 12:51 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-10 14:00 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-10 14:00 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-07 10:18 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-07 10:18 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-06 13:26 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-06 13:25 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-28 11:10 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-28 11:09 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-24 13:15 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-24 13:14 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-23 09:42 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-23 09:41 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-17 14:15 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-17 14:15 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-17 14:15 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-17 13:49 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-17 13:49 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-10 13:53 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-10 13:53 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-09 14:47 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-09 14:44 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-09 14:42 Paulina Makar zobacz
2020-01-02 21:04 Paulina Makar zobacz
2020-01-02 21:03 Paulina Makar zobacz
2020-01-02 21:02 Paulina Makar zobacz
2020-01-02 14:53 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-01-02 14:52 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:57 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:56 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:55 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:55 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:53 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:53 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:51 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:49 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:48 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:47 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:46 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:44 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:39 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:38 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:37 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:34 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:33 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:33 Paulina Makar zobacz
2019-12-27 12:24 Paulina Makar zobacz
2019-12-20 15:05 Paulina Makar zobacz
2019-12-20 15:03 Paulina Makar zobacz
2019-12-20 15:01 Paulina Makar zobacz
2019-12-20 15:00 Paulina Makar zobacz
2019-12-20 15:00 Paulina Makar zobacz
2019-12-20 14:59 Paulina Makar zobacz
2019-12-20 14:58 Paulina Makar zobacz
2019-12-20 14:57 Paulina Makar zobacz
2019-12-13 14:33 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-12-13 14:32 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-12-02 14:27 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-12-02 14:26 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-11-15 15:22 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-11-15 15:21 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-11-15 15:00 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-11-15 14:57 Paulina Makar zobacz
2019-11-15 14:49 Paulina Makar zobacz
2019-11-08 15:21 Paulina Makar zobacz
2019-11-08 15:20 Paulina Makar zobacz
2019-10-30 14:44 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-10-30 14:44 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-10-16 13:18 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-10-16 13:18 Paulina Makar zobacz
2019-10-16 13:17 Paulina Makar zobacz
2019-10-16 09:15 Paulina Makar zobacz
2019-10-15 15:15 Paulina Makar zobacz
2019-10-15 15:15 Paulina Makar zobacz
2019-10-15 15:14 Paulina Makar zobacz
2019-10-15 15:12 Paulina Makar zobacz
2019-10-15 15:11 Paulina Makar zobacz
2019-10-15 14:57 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-10-15 14:54 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-10-09 12:58 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-10-09 12:56 Paulina Makar zobacz
2019-10-09 12:56 Paulina Makar zobacz
2019-10-09 12:55 Paulina Makar zobacz
2019-10-04 13:53 Paulina Makar zobacz
2019-10-04 13:53 Paulina Makar zobacz
2019-10-04 13:52 Paulina Makar zobacz
2019-09-26 10:41 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-09-26 10:40 Paulina Makar zobacz
2019-09-26 10:39 Paulina Makar zobacz
2019-09-25 11:53 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-09-25 11:53 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-09-20 14:48 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-09-20 14:46 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-09-20 13:39 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-09-20 13:38 Paulina Makar zobacz
2019-09-19 13:50 Paulina Makar zobacz
2019-09-19 13:49 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 12:12 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 12:12 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 12:11 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 12:07 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 12:07 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 12:05 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 10:58 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 10:57 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 10:57 Paulina Makar zobacz
2019-09-12 10:56 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-09-09 11:54 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-09-09 11:53 Paulina Makar zobacz
2019-09-02 14:45 Paulina Makar zobacz
2019-09-02 14:44 Paulina Makar zobacz
2019-09-02 14:11 Paulina Makar zobacz
2019-09-02 14:10 Paulina Makar zobacz
2019-09-02 09:00 Paulina Makar zobacz
2019-09-02 08:59 Paulina Makar zobacz
2019-08-26 11:42 Michał Brzostowski zobacz
2019-08-26 11:40 Michał Brzostowski zobacz
2019-08-26 11:38 Michał Brzostowski zobacz
2019-08-26 11:36 Michał Brzostowski zobacz
2019-08-22 11:48 Michał Brzostowski zobacz
2019-08-22 11:47 Michał Brzostowski zobacz
2019-08-22 10:56 Paulina Makar zobacz
2019-08-22 10:52 Paulina Makar zobacz
2019-08-22 09:40 Paulina Makar zobacz
2019-08-22 09:38 Paulina Makar zobacz
2019-08-22 09:35 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 16:24 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 16:23 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 16:21 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 16:20 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 16:20 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 16:18 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 15:33 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 15:32 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 15:27 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 15:27 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 14:43 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 14:41 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 13:59 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 13:58 Paulina Makar zobacz
2019-08-14 13:55 Paulina Makar zobacz
2019-08-13 15:03 Paulina Makar zobacz
2019-08-13 15:02 Paulina Makar zobacz
2019-08-13 13:49 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-13 13:48 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-13 12:42 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-13 12:41 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-13 11:11 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-13 11:10 Paulina Makar zobacz
2019-08-09 13:39 Paulina Makar zobacz
2019-08-09 13:37 Paulina Makar zobacz
2019-08-08 13:09 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-08 13:09 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-05 14:48 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-05 14:47 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-05 14:47 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-05 14:46 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-05 14:39 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-05 14:37 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-05 13:57 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-08-05 13:56 Paulina Makar zobacz
2019-08-02 11:04 Paulina Makar zobacz
2019-08-02 11:03 Paulina Makar zobacz
2019-08-02 10:31 Paulina Makar zobacz
2019-08-02 10:30 Paulina Makar zobacz
2019-07-30 15:03 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-30 15:02 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-30 14:57 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-29 14:21 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-29 14:19 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-29 14:18 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-29 14:17 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-29 14:12 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-24 15:01 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-24 15:00 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-24 14:56 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-24 14:54 Paulina Makar zobacz
2019-07-23 13:38 Paulina Makar zobacz
2019-07-23 13:37 Paulina Makar zobacz
2019-07-23 13:35 Paulina Makar zobacz
2019-07-22 14:46 Paulina Makar zobacz
2019-07-22 14:45 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 14:14 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 14:14 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:29 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:28 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:28 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:27 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:27 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:26 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:26 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:25 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:25 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:24 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:23 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:23 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:22 Paulina Makar zobacz
2019-07-19 12:20 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:29 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:28 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:27 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:27 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:21 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:20 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:20 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:14 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:12 Paulina Makar zobacz
2019-07-18 15:11 Paulina Makar zobacz
2019-07-17 11:09 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-17 11:08 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-16 11:20 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-16 11:18 Paulina Makar zobacz
2019-07-15 15:31 Paulina Makar zobacz
2019-07-15 15:30 Paulina Makar zobacz
2019-07-15 15:29 Paulina Makar zobacz
2019-07-15 15:28 Paulina Makar zobacz
2019-07-15 15:27 Paulina Makar zobacz
2019-07-15 15:26 Paulina Makar zobacz
2019-07-15 15:25 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-12 13:36 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-12 13:36 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-12 13:21 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-12 13:20 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-12 13:16 Paulina Makar zobacz
2019-07-10 16:12 Paulina Makar zobacz
2019-07-10 16:10 Paulina Makar zobacz
2019-07-09 13:47 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-09 13:47 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-09 13:12 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-09 13:11 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-09 13:07 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-09 13:03 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-09 12:58 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:15 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:15 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:12 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:09 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:09 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:08 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:03 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:03 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:01 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:01 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 15:00 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:59 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:59 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:57 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:56 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:55 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:55 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:54 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:50 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:46 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:44 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:39 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:36 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:33 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-07-05 14:30 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 14:24 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 13:23 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 13:19 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 13:16 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 13:15 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 13:11 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 13:11 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 13:08 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 13:07 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 12:59 Marek Gołębiewski zobacz
2018-06-21 12:59 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 14:24 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 14:19 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:39 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:36 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:33 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:28 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:22 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:21 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:21 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:18 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:17 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:17 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:16 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:14 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:11 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:10 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:09 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:04 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 10:00 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 09:41 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-29 09:40 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-22 14:32 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-22 14:29 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:41 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:38 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:37 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:32 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:23 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:20 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:19 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:17 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:15 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:06 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:01 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:01 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 08:00 Marek Gołębiewski zobacz
2018-05-15 07:53 Marek Gołębiewski zobacz
2018-04-16 10:05 Marek Gołębiewski zobacz
2018-04-16 10:01 Marek Gołębiewski zobacz
2018-03-14 15:00 Marek Gołębiewski zobacz
2018-03-14 14:57 Marek Gołębiewski zobacz
2018-03-05 13:17 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-23 12:30 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-23 12:27 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-02 11:59 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-02 11:58 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-02 11:53 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-02 11:51 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-02 11:50 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-02 08:59 Marek Gołębiewski zobacz
2018-02-02 08:55 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-19 13:53 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-19 13:53 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-19 13:43 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-19 13:27 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-19 13:24 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-18 13:12 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-18 13:06 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-18 13:00 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-18 12:59 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-18 12:58 Marek Gołębiewski zobacz
2018-01-18 12:57 Marek Gołębiewski zobacz
2017-10-05 14:41 Marek Gołębiewski zobacz
2017-10-05 07:33 Marek Gołębiewski zobacz
2016-09-30 19:37 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-16 12:32 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-16 12:30 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-11 15:13 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:32 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:31 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:28 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:27 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:22 Marek Gołębiewski zobacz
2016-08-10 18:20 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 14:48 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 10:22 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 10:19 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:24 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:23 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:21 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:21 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:17 Marek Gołębiewski zobacz
2016-07-07 09:02 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 22:41 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 22:40 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 21:48 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 21:40 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 21:39 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-30 21:26 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:57 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:56 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:46 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:32 Marek Gołębiewski zobacz
2016-06-29 20:24 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:37 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:36 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:25 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:15 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 20:13 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 19:15 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 19:04 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 19:02 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 19:01 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 09:04 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 09:04 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 09:03 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:56 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:34 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:33 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:32 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:31 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:28 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:27 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:25 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:21 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:18 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:18 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:16 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 08:08 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:27 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:23 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:21 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:17 Marek Gołębiewski zobacz
2016-05-30 07:16 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:49 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:46 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:45 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:44 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:40 Marek Gołębiewski zobacz
2015-07-09 15:39 Marek Gołębiewski zobacz
2015-06-01 15:00 Marek Gołębiewski zobacz
2015-06-01 14:59 Marek Gołębiewski zobacz
2015-05-26 15:33 Marek Gołębiewski zobacz
2015-05-26 15:32 Marek Gołębiewski zobacz
2015-05-26 15:30 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:20 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:19 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:16 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:16 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-24 13:15 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-23 10:45 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-23 10:44 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:11 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:08 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:07 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:06 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:05 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-21 14:04 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-12 21:39 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-12 21:37 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-12 21:34 Marek Gołębiewski zobacz
2015-04-12 21:28 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-30 14:51 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-30 14:51 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-30 14:43 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-30 14:42 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-25 14:08 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-25 14:03 Marek Gołębiewski zobacz
2015-03-25 14:02 Marek Gołębiewski zobacz
2014-09-30 10:13 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:38 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:35 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:33 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:14 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:13 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:13 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:05 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:03 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 15:00 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:56 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:54 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:48 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:47 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:47 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:40 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:07 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 14:00 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:38 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:35 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:34 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:33 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:32 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 13:30 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 12:53 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 12:51 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 12:49 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-05 12:47 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-04 17:12 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-04 17:08 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-04 17:07 Marek Gołębiewski zobacz
2014-03-04 17:03 Marek Gołębiewski zobacz
2014-02-18 16:20 Marek Gołębiewski zobacz
2014-02-18 15:58 Marek Gołębiewski zobacz
2014-01-30 11:38 Marek Gołębiewski zobacz
2013-11-27 13:30 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-12 13:57 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-12 13:50 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-12 13:47 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-06 10:01 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-02-06 09:51 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-01-25 19:30 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-01-25 15:03 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-01-25 14:56 Wojciech Węgrowicz zobacz
2013-01-25 14:10 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:31 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:25 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:25 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 13:23 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-12-21 12:50 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-11-06 10:09 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-11-06 10:05 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-11-06 10:05 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-11-06 10:02 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-23 09:35 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-23 09:30 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-23 09:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-23 09:22 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-22 20:03 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-22 19:51 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-10-22 19:36 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-14 11:47 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-14 11:46 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-06 10:42 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-06 10:37 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-01 14:18 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-06-01 14:16 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-25 14:44 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-25 14:43 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-14 21:24 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-14 15:21 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-05-14 14:29 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-04-06 12:33 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-04-06 12:33 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-04-06 12:32 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-04-06 12:31 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-03-26 16:41 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-03-26 16:40 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 13:17 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 13:16 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 13:10 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 13:09 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-27 12:48 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-02 12:59 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-02 12:58 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-02 12:56 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-02-02 12:52 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-01-12 14:37 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-01-12 14:36 Wojciech Węgrowicz zobacz
2012-01-12 14:33 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:33 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:31 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:27 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:25 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:13 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 12:12 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 11:54 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-27 11:49 Wojciech Węgrowicz zobacz
2011-12-08 13:10 Marcin Markowicz zobacz
2011-12-08 13:09 a zobacz
2011-12-08 13:08 a zobacz
2011-12-08 13:08 a zobacz
2011-12-08 13:04 a zobacz
2011-09-13 20:37 a zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 33309