drukuj

Archwium - Przetargi

PRZETARGI 2016

MAJ 2/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZUE
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 6 ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU KOMISJI PRZETARGOWEJ  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 7 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE  POBIERZ PLIKMAJ 1/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZUE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 6 ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU KOMISJI PRZETARGOWEJ  POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 7 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE  POBIERZ PLIK

PRZETARGI 2015

KWIECIEŃ 2/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWYPOBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK

KWIECIEŃ 1/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA HURTOWĄ DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ SP. Z 0.0. W OSTRÓDZIE


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW POBIERZ PLIK
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY POBIERZ PLIK

Pytania i odpowiedzi do przetargu POBIERZ PLIK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  POBIERZ PLIK
OGŁOSZENIEO WYBORZE OFERTY POBIERZ PLIK


ARCHIWUM PRZETARGI 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
 
Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49 lub przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 w terminie do dnia 21.10.2014 r.
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@zegluga.com.pl
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA :HURTOWA DOSTAWA AUTOGAZU DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO ELBLASKIEJ

SIWZ ZP 4 14-04-2014

ZAŁ NR1 DO SIWZ ZP 4

ZAŁ NR2 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR4 DO SIWZ ZP4

ZAŁ NR5 DO SIWZ ZP4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: HURTOWA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ

SIWZ ZP 3  14-04-2014

ZAŁ NR 1 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 2 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR3 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 4 DO SIWZ ZP 3

ZAŁ NR 5 DO SIWZ ZP 3


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UBEZPIECZNIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ

SIWZ_ubezpieczenie majątku i innych interesów 05.03.2014

Załącznik nr10 Bilans

Załącznik nr10 SIWZ F01 III kwartał 2013r

Załącznik nr10 KRS

Załącznik nr10 Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

Pliki

SIWZ_ubezpieczenie majątku i innych interesów 05.03.2014.pdf
Załącznik nr 10 Bilans.pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ F01 za III kwartał 2013.pdf
Załącznik Nr 10 KRS.pdf
Załącznik nr 10 Rachunek zysków i strat.pdf
ogłoszenie -S 045-075035-pl.pdf
SIWZ ZP 3-2014-04-14.pdf
Zał nr 1 do SIWZ ZP 3-2014.pdf
Zał nr 2 do SIWZ ZP 3-2014.pdf
Zał nr 3 do SIWZ ZP 3-2014.pdf
Zał nr 4 do SIWZ ZP 3-2014.pdf
Zał nr 5 do SIWZ ZP 3-2014.pdf
OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU dn. 05.03.2014.pdf
ogłoszenie-S045-075022-pl ZP 4.pdf
siwz ZP 4-2014.pdf
Zał nr 1 do SIWZ ZP 4-2014.pdf
Zał nr 2 do SIWZ ZP 4-2014.pdf
Zał nr 3 do SIWZ ZP 4-2014.pdf
Zał nr 4 do SIWZ ZP 4-2014.pdf
Zał nr 5 do SIWZ ZP 4-2014.pdf
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PALIWA MARZEC 2015.pdf
SIWZ ZP 108059-2015.pdf
Załącznik nr 1 ZP 108059-2015.pdf
Załącznik nr 2 ZP 108059 2015.pdf
Załącznik nr 3 108059 -2015.pdf
Załącznik nr 4 108059-2015.pdf
Załącznik nr 5 108059-2015.pdf
formularz ofertowy-zał. nr 1 do SIWZ 29-04-2015.pdf
Oświadczenie -zał. nr 2 do SIWZ 29-04-2015.pdf
Oświadczenie-zał. nr 3 do SIWZ 29-04-2015.pdf
SIWZ 29-04-2015.pdf
Umowa projekt - zał. nr 5 do SIWZ 29-04-2015.pdf
Wykaz dostaw-za. nr 4 do SIWZ 29-04-2015.pdf
Pytania i odpowiedzi .pdf
Ogłoszenie.pdf
notice.pdf
OGŁOSZENIE .pdf
1_05_2016_ogl.pdf
1_05_2016_SIWZ.pdf
1_05_2016_FO.pdf
1_05_2016_SW.pdf
1_05_2016_BP.pdf
1_05_2016_UMOWA.pdf
1_05_2016_WZD.pdf
1_05_2016_Uchwala.pdf
1_05_2016_WNIOSEK.pdf
2_5_2016_OGL.pdf
2_5_2016_SIWZ.pdf
2_5_2016_FO.pdf
2_5_2016_SW.pdf
2_5_2016_BP.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Gołębiewski
Odpowiada:Marek Gołębiewski
Wytworzył:Marek Gołębiewski
Data ostatniej zmiany:2016-05-30 20:15:44
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 11527